Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat

Teplárna České Budějovice a.s. » Média » Projekt KeepWarm

KeepWarm

čtvrtek, 3. ledna 2019

 

O projektu KeepWarm

 

Zlepšení výkonnosti systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě

 

 

 

 

 

            

    

Cílem projektu je inicializovat a urychlit rentabilní investice do zefektivnění systémů dálkového vytápění a dosáhnout zvýšení jejich energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů podporou přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům.

Projekt KeepWarm konkrétně zaměří své úsilí na zefektivnění a rekonstrukce rozvodů tepla, především výměnu parních potrubí za horkovodní, dále využití odpadního tepla, primárně tepla z průmyslu, v oblasti výroby tepla půjde o využití místních obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a solární termální energie a energetické využití odpadu, v neposlední řadě budou modifikovány i systémy kontroly (ICT) v rámci řízení distribuce tepla.
Projekt KeepWarm vychází z 8. rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, oblasti „Bezpečná, čistá a účinná energie“. Projekt je v souladu s rozhodnutím Evropské komise o předložení evropské strategie pro vytápění a chlazení, která předpokládá snížení poptávky po energiích, zvýšení energetické účinnosti stávajících systémů a přechod na obnovitelné zdroje a jiné místní udržitelné zdroje při výrobě tepla a chladu. KeepWarm přispěje k dosažení 40 % snížení domácích emisí skleníkových plynů do roku 2030, jak navrhuje balíček Energetické unie, který byl přijat jako součást Pařížského protokolu.

Projekt sdružuje jedenáct projektových partnerů z celé řady relevantních odvětví (energetické agentury, národní teplárenské asociace, zemědělské komory, výzkumné ústavy, poradenské společnosti se zaměřením na energetickou účinnost a nevládní organizace) v celé střední a východní Evropě.
Teplárenské sdružení ČR bude, jakožto člen projektového konsorcia, spolupracovat na 23 pilotních programech v sedmi cílových zemích - konkrétně Rakousku, Chorvatsku, České republice, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a Ukrajině.

Na projektu za ČR spolupracují teplárny Brno, Písek a České Budějovice. Teplárny budou sdílet své poznatky a zkušenosti s ostatními zahraničními účastníky v rámci pilotních a twinningových programů, budou analyzovat své postupy a řešení, identifikovat opatření a procesy pro zlepšení, formulovat konkrétní doporučení v technické, obchodní, finanční i sociální rovině a implementovat navržená zlepšení.

Projekt KeepWarm odstartoval v dubnu 2018 a potrvá 30 měsíců.

Kontakt: Jolana Bugáňová

buganova@tscr.cz

 

Tento projekt získal finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 784966.

Webová stránka projektu
http://www.keepwarmeurope.eu

Naposledy upraveno 3.1.2019, 12:27

 
 

Přihlášení

 
 
 
Přihlásit se
 

Hlášení poruch

Hlášení poruch - nonstop

tel.: +420 389 003 222
mob.: +420 729 903 222
e-mail: dispecink@teplarna-cb.cz
 
Nahlásit poruchu
 
 

19.7.2019

Nejsou hlášeny žádné poruchy
 
Historie poruch