Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat

Teplárna České Budějovice a.s. » O společnosti » BOZP » Integrovaná politika

INTEGROVANÁ POLITIKA

čtvrtek, 16. března 2017

 

INTEGROVANÁ POLITIKA

INTEGROVANÁ  POLITIKA JAKOSTI, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,  BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SPOLEČNOSTI  TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s.

Společnost Teplárna České Budějovice, a. s. je nejvýznamnějším výrobcem a dodavatelem energií v podobě tepla, teplé užitkové vody, páry a elektrické energie ve městě České Budějovice.

Vedení společnosti prohlašuje, že filozofie a kultura společnosti je založena na:

Přístupu společnosti k neustálému zlepšování
Přístup společnosti je založen na neustálém zlepšování všech výrobních, obchodních a dodavatelských procesů, s cílem maximálního uspokojování potřeb zákazníka i zainteresovaných stran a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

Systému řízení společnosti
Této filosofii odpovídá systém řízení a kontrolní mechanizmy uvnitř společnosti, které zajišťují jakost všech svých činností s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců i šetrný vztah k životnímu prostředí v souladu s platnou legislativou i vnitřně stanovenými postupy a pravidly. Společnost se zároveň zavazuje, že bude prosazovat plnění všech legislativních požadavků jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných stran.

Ochraně životního prostředí
Ochrana životního prostředí má ve společnosti prioritní postavení a je řízena na principech integrované prevence tj.předcházení vzniku odpadů a znečištění ovzduší a vod, snižování rizik, plnění všech právních požadavků i požadavků zainteresovaných stran a neustálém zlepšování vztahu k životnímu prostředí.

Bezpečnosti a ochraně zdraví
Zavést, udržovat a zlepšovat systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví dle zásad Bezpečný podnik. Přezkoumávání stavu a přijímání nápravných opatření. Vytvářet tak svým zaměstnancům zdravé, bezpečné pracovní podmínky a pečovat o jejich trvalé zlepšování.

Vzdělávání a odborné přípravě zaměstnanců společnosti
Společnost věnuje velkou pozornost zlepšování postupů a vnitřních vazeb, osvojuje si nové poznatky a technologie. Toto prosazuje vzděláváním a motivováním všech zaměstnanců k odpovědnému a bezpečnému způsobu provádění všech činností. Zároveň významně dbá také o sociální a kulturní potřeby všech zaměstnanců.

Postavení na trhu a vztahy se zákazníky
Společnost soustavně sleduje a hodnotí vývoj na trhu a získané poznatky využívá k vyšší spokojenosti zákazníků. Vytváří vhodné vztahy se zákazníky a dodavateli. Naslouchá přáním, potřebám a požadavkům zákazníků i zainteresovaných stran a včas na ně reaguje. Klade důraz na inovace.

Vedení společnosti se zavazuje, že bude tuto politiku ve spolupráci se všemi zaměstnanci naplňovat.


V Českých Budějovicích dne:  27. 4. 2012                                    
 

Naposledy upraveno 16.3.2017, 13:10

 
 

Přihlášení

 
 
 
Přihlásit se
 

Hlášení poruch

Hlášení poruch - nonstop

tel.: +420 389 003 222
mob.: +420 729 903 222
e-mail: dispecink@teplarna-cb.cz
 
Nahlásit poruchu
 
 

19.7.2019

Nejsou hlášeny žádné poruchy
 
Historie poruch