1

Teplárna České Budějovice, a. s. dnes zahájila topnou sezónu

České Budějovice, 21. září 2012

V Českých Budějovicích začala topná sezóna

Teplárna České Budějovice, a.s., dnes zahájila v jihočeské metropoli novou topnou sezónu. „Od středy jsme začali s postupným roztápěním jednotlivých objektů. Dodávka tepla je úspěšně vedena na paty domů. Naše výměníkové stanice jsou v provozu a na odběratelích pak záleží, jak si budou teplo regulovat,“ uvedla Kamila Kolbová, referentka vnitřní a vnější komunikace a marketingu.
Dodávka tepla odběratelům začíná, když po dva za sebou jdoucí dny průměrná teplota nepřesáhne 13 °C a podle vývoje počasí nelze v následujícím dni očekávat zvýšení průměrné teploty nad tuto hodnotu. A tato situace dnes nastala. Ve středu byla průměrná denní teplota 12, 8 °C a ve čtvrtek 9,8 °C.
Teplárna má dnes přes 1157 odběratelů, z nichž dvě třetiny tvoří nebytový sektor, tedy průmysl, služby a firmy. Část z nich vedle tepla odebírá i technologickou středotlakou páru. Třetinu klientů tvoří domácnosti, kterých je nyní více než 27 745.
Teplárna, která je základním dodavatelem tepla a teplé vody pro České Budějovice, zde provozuje přes 172 kilometrů tepelných rozvodů. Z nich 112 km připadá na parovodní síť a 16 km na horkovodní rozvody. Na 495 výměníkových stanic pak navazuje 44 km dvou a čtyřtrubkových rozvodů tepla, které končí na patách zásobovaných objektů.