Teplárna opravuje stodvacetimetrový komín. Je součástí stavby odsíření

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 8. srpna 2014

Teplárna opravuje stodvacetimetrový komín. Je součástí stavby odsířeníNa 120 metrů vysokém komínu českobudějovické teplárny je živo. Zevnitř se ozývá zvuk sbíječek a zvenčí po něm občas lezou „horolezci“. Událost, kterou tato průmyslová dominanta města za půl století existence, postavena byla v roce 1965, nepamatuje. Důvod je prostý: práce na stavbě odsiřovací jednotky obou uhelných kotlů jsou v plném proudu a modernizace železobetonového komína je jejich nutnou součástí. Vyjde na necelou desetinu celkových nákladů této významné ekologické investice, rozpočtených na 428 milionů korun.

„Akce to je zcela mimořádná, protože zatím komín procházel jen běžnou údržbou. Nyní se ale musí celý zrekonstruovat, aby vyhověl podmínkám pro odvod odsířených spalin po instalaci technologie odsíření,“ říká Martin Žahourek, místopředseda představenstva teplárny.

V praxi to znamená především od shora dolů vybourat celé vnitřní ochranné pouzdro, složené z tepelné izolace z křemelinových tvarovek a pouzdrovky. Nahradí je nové antikorozní nerezové vložky. Pata komína je široká 8, hrdlo 4,5 metru, ale vnitřní prostor, kterým jezdí výtah s vybouraným materiálem, má jen asi 3,5 metru.

„Dělat ve výšce a nad volnou hloubkou je náročná, těžká ruční práce, ale máme na ni speciální vybavení a pracovité chlapy. Musíme ji zvládnout během poměrně krátké doby, kdy je letní odstávka. Ale kvalita a bezpečnost je vždy na prvním místě,“ říká Jiří Kramný, projektový manažer výškových prací Teplotechny Ostrava, která zakázku pro generálního dodavatele zajišťuje.

Nové vnitřní vložky se budou v září do komína vkládat vrchem po částech s pomocí obřího jeřábu, což bezesporu neujde ani pozornosti veřejnosti. V roce 2015 pak bude komín opraven a natřen i z vnější strany a bez zásahů by měl vydržet další desítky let. Ale ani tato sanace nebude snadná, protože jsou na něm umístěny antény radiokomunikačních operátorů a ty nesmí být poškozeny. Vrchol komína je ve výšce 510 metrů nad mořem.

Odsíření technologií mokré vápencové vypírky spalin sníží objem emisí oxidu siřičitého (SO2), které do ovzduší míří ze dvou uhelných kotlů, postupně o víc než 80 procent od roku 2016. Oxidy dusíku (NOx) klesnou až o 60 procent. Projekt začal podpisem smlouvy o dílo 6. února a skončí do konce roku 2015. Jeho generálním dodavatelem je Tenza Brno.