Titul Bezpečný podnik byl v teplárně obhájen již počtvrté

úterý, 16. dubna 2019

V letošním roce to bylo potřetí v řadě. Úplně první titul byl teplárně udělen před třinácti lety.

Prosazování programu Bezpečný podnik přineslo teplárně v horizontu let významné bonusy, mezi ten nejdůležitější patří snížení úrazovosti zaměstnanců. Proto byla v uplynulém roce věnována přípravě obhajoby titulu maximální pozornost.

Program Bezpečný podnik je v Teplárně České Budějovice součástí BOZP a klade důraz na zajištění bezpečných pracovních podmínek, pohody při práci a snižování pracovní úrazovosti. Jeho součástí jsou také prvky systému řízení BOZP. Tato skutečnost vyžaduje, aby se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věnovala stejná pozornost, jako třeba kvalitě výroby a ochraně životního prostředí.

Obhájení titulu je potvrzením, že společnost drží dosaženou vysokou úroveň integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí ve vymezeném rozsahu. Je také pozitivním vzkazem směrem k akcionáři, obchodním partnerům a veřejnosti, že vedení teplárny chce dělat něco navíc, nejen plnit požadavky legislativy. V celé ČR je držitelem tohoto titulu pouze 79 společností.

O programu:

Program „Bezpečný podnik“, vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce. Umožňuje zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou do programu zapojit, zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU. V současné době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v Evropě dokument OHSAS 18001 a příručka ILO-OSH 2001. Program „Bezpečný podnik“ vychází právě z těchto dokumentů. Dále program vychází z principů a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001 a ISO 9001.

Titul bude představitelům Teplárny České Budějovice oficiálně předán na slavnostním vyhlášení v druhé polovině května 2019 v Opavě, v sídle Státního úřadu inspekce práce.