1

Dálkové odečty budou povinné od roku 2027. Výhody jsou patrné už teď

Na konci roku 2022 měla Teplárna České Budějovice instalované dálkové odečty zhruba u 47 procent vlastních výměníkových stanic a na 87 procentech všech odběrných míst.
Postupně tak naplňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy 2012/27 o energetické účinnosti, vytyčující energetické a environmentální cíle, z roku 2012. Původně do roku 2020 a po „novelizaci“ v roce 2018 až do roku 2030. Podle ní nové měřící přístroje instalované po 25. říjnu 2020 musí být dálkově odečitatelné. Od ledna 2027 pak budou muset být dálkově odečitatelné všechny měřící přístroje. To znamená, že do tohoto data bude třeba vyměnit/nahradit zbývající měřiče, které dálkový odečet zatím neumožňují.
Tuto povinnost v české legislativě upravuje především Energetický zákon 458/2000 a zákon 406/2000 o hospodaření energií.
„Až váš dům, připojený k výměníkové stanici, ve které se připravuje teplá voda, bude vybaven měřiči spotřeby teplé vody umožňujícími dálkový odečet ve všech bytových i nebytových jednotkách, informujte nás o tom,“ říká Eva Krejsová, vedoucí obchodního oddělení.
„Umožní nám to tyto výměníkové stanice, kde jsou již všechny na ně připojené bytové i nebytové jednotky vybavené dálkovým odečtem s dostupnými údaji, přednostně osadit potřebnými dálkovými měřiči,“ dodává.
Zákazníky tak bude možné měsíčně informovat o spotřebě teplé vody.
Celý článek vyšel v Teplárenském zpravodaji č. 42 a je k dispozici na webu teplárny: https://www.teplarna-cb.cz/…/teplarensky-zpravodaj…/