1

Akcionáři teplárny schválili snížení základního kapitálu

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 30. června 2014

Akciová společnost Teplárna České Budějovice sníží svůj základní kapitál z 693,8 milionů Kč až o 20 procent. Rozhodla o tom dnes valná hromada. Na její pořad byla tato otázka zařazena na žádost minoritního akcionáře Forum Energy s.r.o. Ten má dlouhodobě rozdílné názory na podnikatelskou koncepci firmy, určovanou hlavním akcionářem.

Rozsah snížení nejvýše o 20 procent odpovídá akcionářské struktuře. Ta je složena z města České Budějovice (80 %), společnosti Forum Energy (14,9 %) a zbývajících akcionářů (5,1%). V této skupině je i 761 fyzických osob s podílem akcií menším než jedno procento.

„Ukončení účasti minoritních akcionářů je možné jen za spravedlivě určenou úplatu. Je pak na nich, zda na veřejný návrh smlouvy o odkoupení přistoupí,“ uvedl Miroslav Houfek, předseda představenstva. Usnesení přitom nemá žádný dopad do práv akcionářů, kteří tento návrh nepřijmou, ani do právního postavení zaměstnanců.

Hodnotu teplárny ocenily k 28. únoru 2014 dva nezávislé znalecké ústavy – APOGEO Esteem určil hodnotu jedné akcie na 2884 Kč a Grant Thornton Valuations na 3332 Kč. Konečná úplata za akcii navržená představenstvem, která vychází z nižší znalecké hodnoty, činí 2873 Kč. Je snížena o 11 Kč určených na pokrytí výdajů spojených s tímto snížením základního kapitálu.

„Rozsáhlé analýzy nám ukázaly, že snížení základního kapitálu nebude mít na naši firmu významnější negativní dopad, který by nám nedovolil naplňovat podnikatelské záměry, dostát všem závazkům a pokračovat v zahájených investicích a dividendové politice,“ uvedl Miroslav Houfek.

Představenstvo nyní musí nejdéle do 30 dnů od zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku učinit návrh akcionářům na veřejný odkup jejich akcií. Je na nich, zda ho využijí nebo akcionáři teplárny zůstanou.