1

Teplárna pořádá Den pro zelené město. Představí ZEVO, nabídne přednášky, exkurze do výtopny i spoustu zábavy

Výjimečnou možnost nahlédnout do energetické současnosti i budoucnosti nabídne Den pro zelené město, který českobudějovická teplárna pořádá v úterý 27. září od 9 do 18 hodin v areálu výtopny Vráto v Okružní ulici. Přístupný bude poprvé v historii a spolu s prohlídkou uhelné technologie představí projekt ZEVO Vráto.

Ten má dosluhující výtopnu z konce 80. let na tomto místě nahradit do roku 2028 a uvést tak nejnovější trendy v energetice i oběhovém hospodářství do praxe. K výrobě tepla a elektřiny bude namísto uhlí využívat komunální odpad, což se už osvědčilo ve stovkách evropských měst.

„Bude to setkání dvou světů – minulosti s budoucností. Proto jsme při organizaci letos zvolili všední den a mimo širokou veřejnost zveme i žáky základních a středních škol. Návštěvníci budou mít možnost dozvědět se odborné informace o moderních technologiích, prakticky se zapojit do různých tematických aktivit a doufám, že si při tom všem užijí také hodně zábavy,“ říká Václav Král, předseda představenstva a. s. Teplárna České Budějovice a předseda správní rady ZEVO Vráto, a.s.

„Společně s dalšími partnery této akce chceme inspirovat v tom, že dopady na životní prostředí může ovlivnit každý. A to zejména lokálně, při svých běžných každodenních aktivitách. A pokud se zvolí chytré řešení, nemusí se člověk ve svém životě ani příliš omezovat jak ve kvalitě, tak i kvantitě,“ dodal Václav Král.

Program například zahrnuje zábavně-naučné prezentace firem, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, umí odpad třídit, recyklovat a vracet do oběhu.

Připraveny jsou dvě na sobě nezávislé, komentované vnitřní exkurze do výrobního bloku výtopny a hlubinného zásobníku uhlí. Doplní je venkovní komentovaná prohlídka areálu. Celková kapacita exkurzí je omezena, a proto je dobré si je včas zarezervovat na webu ZEVO Vráto.

Doprovodný program nabídne také možnost vylézt pod dohledem zkušených profesionálů na první ochoz vráteckého komínu, vyhlídku na okolí z koše balónu, ukázky elektromobility nebo jízdu historickou drezínou po místní železniční vlečce. Soutěžit se bude o 24 zájezdů pro dvě osoby do předvánoční Vídně, zahrnující i návštěvu tamního ikonického ZEVO, které bylo podle návrhu architekta Hundertwassera postaveno v centru rakouské metropole.

„Ve spojení s ekologickými tématy jde o unikátní akci a srdečně na ni všechny zveme. Je nejvyšší čas zastavit plýtvání surovinami. Odpady jsou krásným příkladem toho, co všechno z nich lze ještě vyrobit. Včetně elektřiny a tepla, což zároveň zvýší energetickou bezpečnost Českých Budějovic, “ uzavřel Václav Král.

DOD Zevo Vráto - mapa areálu                  DOD Zevo Vráto - program akce

Na akci se lze dopravit pravidelnými linkami MHD číslo 1, 14 a 18 nebo speciální kyvadlovou dopravou ze zastávky MHD Nádraží (u vlakového nádraží). Tyto autobusy budou jezdit v dopoledních hodinách v desetiminutových intervalech, odpoledne po půl hodinách.
Režim celé obrazovky

Detailní informace VČETNĚ REGISTRACE NA EXKURZE naleznete na webu ZEVO Vráto: https://www.zevovrato.cz/den-pro-zelene-mesto-otevre-verejnosti-dvere-vytopny-vrato-poprve-v-jeji-historii/
V Českých Budějovicích začala topná sezona

Teplárna České Budějovice dnes zahájila novou topnou sezonu a začala vytápět na 30 tisíc bytů napojených na centrální zásobování teplem.

„Na novou sezonu jsme dobře připraveni. Úspěšně proběhla pravidelná údržba technologií, dostupnost všech paliv máme zajištěnou dlouhodobými kontrakty uzavřenými se stabilními partnery. Pro jistotu jsme navýšili množství uhlí na našich skládkách,“ uvedl Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva městské firmy. Ceny tepla pro příští rok oznámí budějovická teplárna v zákonných termínech počátkem prosince. I přes složitou situaci v evropské i české energetice se ale v tuto chvíli skokové zdražování nepředpokládá a očekávaná korekce bude jistě pod úrovní inflace.

„Dramatické zvyšování cen energetických surovin se nám z velké části daří průběžně absorbovat a chráníme tak naše zákazníky. Stále platí i náš dosavadní přístup, kdy ceny upravujeme pouze na přelomu roku a dále se už v daném roce nemění. Na tuto predikovatelnou a stabilní spolupráci jsou naši odběratelé zvyklí. Síla městské teplárny se všemi výhodami pro zákazníky se ukazuje právě v okamžiku, kdy ceny na burzách bezprecedentně kolísají a ohrožují firmy i maloodběratele,“ dodal Kollarczyk.

Vedle domácností je na systém CZT v Českých Budějovicích napojeno také 215 firem a 173 institucí včetně škol, obchodů a zdravotnických zařízení. Za 1 gigajoule tepla letos platí maximálně 691 Kč včetně DPH. U mnoha zákazníků je to však ještě méně a to s ohledem na velikost odběru, resp. tarifu odpovídajícího pravidlům Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Topná sezona začíná podle vyhlášky po 1. září, když průměrná denní venkovní teplota klesne pod 13 °C ve dvou dnech po sobě a neočekává se, že by se následující den nad tuto hranici vrátila.

Ta loňská trvala 259 dní a s průměrnou roční teplotou 9,21 °C byla nejchladnější za posledních 11 let.
Topná sezona 2022/2023 byla dnes ráno v Českých Budějovicích zahájena

Českobudějovická teplárna dnes zahájila topnou sezonu 2022/2023 a stejně jako v dalších městech České republiky, kde je provozováno tepelné zásobování pomocí CZT, si mohou lidé nastavit v bytech tepelnou pohodu, která jim vyhovuje.

Otopné období je stanoveno Vyhláškou č.194/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období (1. září až 31. května následujícího roku), když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Teplárna České Budějovice, a.s. byla na začátek topné sezony dobře připravena a to platí i pro nadcházející teplotně poněkud rozkolísané období, kdy bude nutné výrobu zájmu odběratelů průběžně přizpůsobovat.

Teplárna provozuje distribuční síť v délce 165 kilometrů, z nichž je 82 kilometrů parovodů, 38 kilometrů horkovodů a 45 kilometrů teplovodů. Kromě firemních zákazníků zajišťuje teplo a teplou vodu pro téměř 30 000 českobudějovických domácností.
Exkurze výroby, zajímavé přednášky, balón, výstup na komín, soutěž a mnoho dalšího 27. září v ZEVO Vráto

Výjimečnou možnost navštívit dosluhující, ale stále funkční technologii uhelné výtopny, seznámit se s projektem moderního zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) a prakticky poznat nejnovější trendy v energetice i oběhovém hospodářství, nabídne Den pro zelené město. Tuto unikátní akci pořádá českobudějovická teplárna v úterý 27. září od 9:00 do 18:00 v areálu výtopny Vráto na Okružní ulici, který se veřejnosti otevírá poprvé v jeho historii. Mimo odborný a vzdělávací program se mohou návštěvníci těšit také na pestrý výběr dalších aktivit.

„Bude to setkání dvou světů – minulosti s budoucností. Proto jsme zvolili všední den, vhodný též pro žáky základních a středních škol. Těm by mělo patřit především dopoledne, široké veřejnosti pak spíše odpoledne,“ říká Václav Král, předseda správní rady ZEVO Vráto, a.s.

Namísto staré uhelné výtopny z konce 80. let by mělo v tomto průmyslovém areálu do roku 2028 vyrůst zcela nové ZEVO Vráto, které se zároveň stane základním pilířem cirkulární ekonomiky regionu. S výstavbou tohoto zařízení letos souhlasilo také ministerstvo životního prostředí ČR.

V programu akce nebudou chybět zábavně-naučné prezentace firem, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, umí odpad třídit, recyklovat a vracet do oběhu.

„Právě třídění komunálního odpadu a předcházení jeho produkci dostane velký prostor. Podobně jako další ekologická témata. Cílem je inspirovat a ukázat příklady, jak zastavit plýtvání surovinami a co všechno lze z odpadu vyrobit,“ uvedl dále Václav Král.
Celý den bude možné navštívit i další odborné přednášky nebo třeba absolvovat komentovanou exkurzi výtopny, která je v provozu od roku 1989. S její historií návštěvníky seznámí budějovický patriot a publicista Milan Binder.

Doprovodný program nabídne třeba vyhlídku na okolí z koše balónu, ukázky elektromobility, jízdu historickou drezínou po místní železniční vlečce, ukázky virtuální reality od zástupců Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, kvízy o zvířatech ze ZOO Ohrada a mnoho dalšího. Soutěžit se bude také o 24 jednodenních zájezdů pro dvě osoby do předvánoční Vídně. Jejich součástí bude i návštěva tamního ZEVO, stojící v centru rakouské metropole. Ikonická stavba architekta Hundertwassera je uznávaným projektem na ekologické dálkové vytápění a klimatizační chlazení, patřící mezi chlouby města.

Letošní Den pro zelené město navazuje na zatím poslední Den otevřených dveří teplárny, na který v roce 2018 přišlo do areálu v Novohradské ulici přes 10 tisíc návštěvníků.

Na akci se můžete dopravit sami linkami MHD čís. 1, 14 a 18 nebo jsme pro vás připravili kyvadlovou dopravu od autobusové zastávky Nádraží (u hl. vchodu do budovy vlakového nádraží). Tato speciální doprava povede k zastávce ZEVO Vráto dočasně zřízené na Okružní ulici. Veřejnosti bude vyhrazena v odpoledních hodinách.

Přijďte si prohlédnout areál a užít bohatý doprovodný program!

Více na: www.zevovrato.cz/den-pro-zelene-mesto-otevre-verejnosti-dvere-vytopny-vrato-poprve-v-jeji-historii/

 
Jak podat žádost o příspěvek na úhradu za teplo?

Vážení zákazníci,

oznamujeme vám, že s účinností od 10. 8. 2022 došlo ke změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a dále dne 1. 9. 2022 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo (dále jen „nařízení“).

V souvislosti s těmito legislativními změnami energetických předpisů vám sdělujeme, že vy, jako zákazníci společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., máte nárok požádat si o příspěvek na úhradu nákladů za teplo, přičemž o příspěvek má nárok žádat výhradně takový zákazník, který  odebírá teplo dodané držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do odběrného místa, jímž je rodinný dům nebo dům s byty. V podrobnostech viz ust. § 11v a násl. energetického zákona a ust. § 17 a násl. nařízení.

Vyplněnou žádost s aktuálními počty bytových jednotek ke stavu k 30. 9. 2022 zašlete, prosím, na přiloženém formuláři v rozmezí od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022, a to buď písemně na adresu společnosti, tj. Novohradská 32, 370 01 České Budějovice nebo elektronicky na e-mailovou adresu: uspornytarif@teplarna-cb.cz

Bližší informace naleznete na stránkách www.mpo.cz nebo www.energiezamene.cz.

V případě nejasností se obraťte na naše obchodní oddělení.

Formulář ke stažení:

Režim celé obrazovky

úsporný tarif

 
Bytový komplex Nová Vltava je zásobován teplárenskou sítí

Na mapě českobudějovického rezidenčního bydlení se v roce 2018 objevil nový bytový projekt Nová Vltava, který se v současné době rozrůstá již o třetí etapu. Vznikl mezi ulicemi Husova, Krčínova a Otavská.

Už sama lokalita napovídá, že dostupnost veškerých služeb stejně jako dopravní obslužnost a okolní příroda Vrbenských rybníků nabízejí ideální bydlení pro všechny věkové skupiny. V režii developerských společností ze skupiny Luxury Home již byly dokončeny dvě etapy tvořené čtyřmi bytovými domy se 160 byty a 12 komerčními prostory. Všechny už mají nové majitele. Na tuto úspěšnou fázi navazuje další na vedlejším pozemku, kde dojde k rozšíření bytového komplexu o 67 bytů. Dokončeny budou v průběhu prvního čtvrtletí 2023. K dispozici je posledních 8 jednotek velikosti 1kk, 2kk a 3kk v nejvyšším podlaží s výhledem z teras na zámek Hluboká a Vrbenské rybníky.

I v tomto případě je samozřejmostí rovněž dostatek parkovacích ploch ve dvou podlažích krytých garážových stáních a také na venkovních parkovištích.

„Dbáme na to, aby bytové jednotky byly ekonomicky dostupné a zároveň splňovaly pohodlný standard bydlení,“ říká Jarek Šůs, projektový ředitel. I proto došlo u všech etap projektu k dohodě s Teplárnou České Budějovice, která zainvestovala technologii dálkového vytápění a stala se spolehlivým partnerem v dodávce tepla a teplé vody. Součástí bytového komplexu Nová Vltava je tedy také výměníková stanice s výkonem 750 kW. Rozvody jsou o dimenzích 2xDN 65/140 a 2xDN 50/125. Nová přípojka pro třetí etapu měří 66 metrů a efektivně tak doplňuje zásobování tepelnými energiemi v bytovém komplexu.

Celý článek je možné si přečíst na straně 4 v Teplárenském zpravodaji č.40
Ekonomická fakulta opět připravila výzkum veřejného mínění pro teplárnu

Druhý průzkum veřejného mínění, který pro českobudějovickou teplárnu opět po třech letech připravila Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, se uskutečnil v průběhu května. Obsahoval otázky o vnímání Teplárny České Budějovice, její důvěryhodnosti a spokojenosti s poskytovanými službami. Téměř 400 lidí z Českých Budějovic odpovídalo online formou.

A co průzkum ukázal?

  • Dvě třetiny lidí si jako dodavatele tepla ve městě vybaví teplárnu.
  • Její hlavní produkt, teplo, je také nejvýznamnějším atributem, který si s ní lidé spojují. Zhruba 36 procent respondentů si s ní spojuje už také energetické využití odpadů.
  • Se stavbou ZEVO souhlasí téměř tři čtvrtiny respondentů. Na otázku Souhlasíte s výstavbou ZEVO Vráto? Jich odpovědělo 29 procent určitě ano, a 45 procent spíše ano. Pouze 11 procent bylo zásadně proti.
  • Oproti roku 2019 vzrostlo o dvě třetiny povědomí o environmentálně šetrných aktivitách teplárny. Zároveň však polovina respondentů takové aktivity nezaznamenala, nebo si je nepamatuje. Polovina jich však má povědomí o přípravě nějakého nového projektu z koncepce Strategie pro zelené město.
  • Největší spokojenost panuje s dodávkou tepla, jak uvedlo 71 procent zákazníků. Nadprůměrně líp byl hodnocen i zákaznický servis a technické poradenství. Patrný je přitom zájem o rozšiřování online služeb. O některých službách jako jsou laboratorní rozbory vody nebo dodávky chladu se ale málo ví.

Celý článek je možné si přečíst na straně 6 v Teplárenském zpravodaji č.40
Vyšel Teplárenský zpravodaj číslo 40

Před pár dny vyšel Teplárenský zpravodaj č. 40, který přináší pohled na dění v městské teplárně, ale svůj prostor zde mají i obecné informace z energetiky nebo zajímavé projekty partnerů.
Věříme, že zde čtenáři najdou užitečné informace.
Celé číslo je k dispozici na našem webu:
Teplárenský zpravodaj č. 40

 

 
Teplárenský zpravodaj číslo 40

Režim celé obrazovky
Prostranství kolem kostela sv. Jana Nepomuckého má nový povrch

Římskokatolický kostel sv. Jana Nepomuckého mezi ulicemi B. Němcové a Gen. Svobody má nově upraveno okolní prostranství. Po opravě parovodu, který zásobuje teplem okolní objekty, byl nad trasou položen nový vhodnější povrch. Teplárna tak upravila frekventovaný prostor, jímž procházejí farníci i veřejnost.

Kostel svatého Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí byl vystavěn v letech 1914–15 podle návrhu varnsdorfského architekta Antonína Möllera. K jeho výstavbě došlo až poté, kdy nebyl využit fond na stavbu tehdy plánované nové českobudějovické katedrály. (V roce 1912 došlo pouze k opravě katedrály sv. Mikuláše a ze zbylých peněz byl postaven právě tento kostel.) Vysvěcen byl 12. září 1915.

Nový povrch před kostelem je dalším z drobných počinů, kterými se městská teplárna snaží zpříjemnit život ve městě.