Blíží se uzavření Rudolfovské v části u nádraží

Úplná uzavírka části dopravně vytížené Rudolfovské třídy v úseku mezi ulicemi Štítného a Nádražní proběhne od 5. června do 31. srpna. Vjezd do ulice Štítného bude umožněn. Vozidla MHD budou moci uzavřeným úsekem projíždět.

Důvodem jsou hned tři synchronizované nezávislé stavební úpravy v oblasti vyžadující i překop celé silnice. Vybudovány budou nové přípojky horkovodu a elektřiny a položeny kabely pro moderní naváděcí parkovací systém města. Poté, co se doprava na tuto část Rudolfovské vrátí, bude do 16. října uzavřen chodník a parkovací pruh po pravé straně směrem k Nádražní. S tím bude současně uzavřena část Chelčického ulice.

Teplárna v tomto úseku vybuduje v trase nefunkčního parovodu nový horkovodní rozvod 2 x DN 100/200 v délce 178 metrů až k Chelčického ulici. Odtud povede přípojka 87 metrů do bytového domu Chelčického 77/23. Stavební práce dodávky tepla teplé vody stávajícím odběratelům nijak neomezí.

Společnost EG.D novou přípojkou vyřeší napojení odběrného místa v Nádražní ulici. Půjde o instalaci technologie trafostanice uvnitř budovaného bytového domu, úpravu kabelového rozvodu nízkého napětí a také provedení kabelové smyčky vysokého napětí před budovou Státního okresního archívu. Sloužit bude k napojení trafostanice.

Statutární město České Budějovice pak uzavírku využije k položení kabelů přes Rudolfovskou před křižovatkou s Nádražní pro stavbu moderního městského naváděcího systému na parkovací plochy.

Pokročilé technologie všech tří investorů jsou efektivnější a úspornější a přispívají ke zlepšení životního prostředí ve městě.

Každý zásah do dopravy je pro motoristy nepříjemný, a proto se investoři předem omlouvají za případné zdržení na objízdných trasách.

 

Foto: Mapy.cz

Uzavírka oblasti  – DIO

Režim celé obrazovky