Část Rudolfovské třídy v létě uzavřou stavební práce. Dosluhující parovod nahradí nový horkovod

Modernizace distribuční teplárenské sítě v Českých Budějovicích se o letních prázdninách dotkne i dopravně vytížené Rudolfovské třídy v úseku mezi ulicemi Lipenská – Jeronýmova. To zde městská teplárna bude měnit zastaralý parovod na samé hranici životnosti za předizolovaný horkovod. Investice přispěje k dalšímu zefektivnění provozu celého systému centrálního zásobování teplem.

Práce, které budou probíhat od července do srpna, zasáhnou do komunikace a v úseku Jeronýmova – Lipenská si vyžádají úplnou dopravní uzavírku. Vjezd bude umožněn jen vozům MHD na semafory. Objízdné trasy budou vyznačeny. Vstupy do objektů budou zajištěny lávkami s ochranným zábradlím.

„Po nedávných rekonstrukcích sítí na horkovodní v okolí dojde k této konverzi i v této části Rudolfovské. Zvyšování energetické účinnosti, snižování ztrát a modernizace rozvodné distribuční soustavy patří mezi naše dlouhodobé priority,“ vysvětluje Martin Žahourek z představenstva teplárny.

Součástí prací je i obnova technologie dodávající teplo a teplou vodu Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické na Rudolfovské 17. Po trase budou zároveň vysazeny odbočky pro připojení nových bytových domů, které se v této lokalitě připravují k výstavbě.

Dlouhodobě připravovaný projekt je součástí přechodu z páry na horkou vodu. Proto se zde již v roce 2017 při stavbě horkovodního propojení Novohradská – Klaricova připravily dvě odbočky pro budoucí horkovodní zásobování oblasti ve směru k Nádražní ulici a k ulici Na Sadech.

Distribuční síť městské teplárny v Českých Budějovicích měří 167 km, z nichž je 81 km parovodů, 41 km horkovodů a 45 km teplovodů.