Atletický koridor se napojí na centrální teplo

středa, 11. září 2019

Nový běžecký atletický koridor vzniká při ZŠ Oskara Nedbala

Běžecký atletický koridor, který v areálu českobudějovické Základní školy Oskara Nedbala buduje město, bude stejně jako školu vytápět českobudějovická teplárna.

Teplárna zásobuje budovy základní školy tepelnou energií od jejich vzniku, po dokončení nového sportoviště se připojí další prostory.

K probíhající realizaci koridoru Miroslav Poláček, ředitel školy, říká: „Velké překvapení pro mne byly skutečné rozměry stavby, na papíře vše vypadá přece jenom jinak, škola získá nádherné prostory a stane se vlastně soběstačná s ohledem na sportovní zázemí.“

Prostor pro atlety je navržen jako jednolodní hala se čtyřmi běžeckými dráhami pro sprinty na 60 metrů, odděleným rozběhem a doskočištěm pro skok do dálky včetně trojskoku, a prostorem pro skok do výšky.

Součástí objektu jsou tři sklady sportovního nářadí, které vzniknou z přilehlých garáží, a také nové školní hřiště 45 krát 24 metrů. Určeno bude i pro volejbal, basketbal a házenou.

Investice za zhruba 27 milionů korun má být dokončena na podzim, takže teplárna ji začne vytápět už v nové topné sezoně.
Jak nás vnímáte?, zeptá se českobudějovická teplárna občanů

pátek, 23. srpna 2019

Výzkum připraví a zpracuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity.

Teplárna České Budějovice je městskou společností s dlouhou tradicí. Je součastí města, proto by se chtěla dozvědět od širokého spektra jeho obyvatel, jak její služby, značku i chování na trhu vnímají. Vůbec historicky první průzkum teplárně připraví Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity a proběhne od 27. srpna do 15. září prostřednictvím elektronického dotazování. Ekonomická fakulta JU výzkumy v oblasti rozvoje podniků a regionů na makro i mikroúrovni dlouhodobě řadí mezi své důležité zájmy.

„Chceme vědět, jak lidé městskou teplárnu vnímají, hodnotí, co o ní vědí. Jejich názory nás zajímají, protože nám mohou pomoci zvýšit kvalitu služeb. Proto bychom i touto cestou rádi požádali obyvatele města a okolí o pár minut jejich času, který je potřeba k vyplnění dotazníku. Ten bude k dispozici i na našem webu,“ vysvětluje Tomáš Kollarczyk místopředseda představenstva. Dotazy nebudou mířit pouze na teplo z centrálního zdroje, jeho ceny a služby, ale i ekologii, zlepšování životního prostředí, transparentnost firmy či její vztah k okolí.

Do výzkumu je možné se zapojit prostřednictvím on-line dotazníku zde:

Jak vnímáte českobudějovickou teplárnu?

Celá tisková zpráva k tématu:

Jak nás vnímáte?, ptá se českobudějovická teplárna občanů
Přípojka páry pro novou nemocniční prádelnu byla dokončena

úterý, 23. července 2019

Středotlakou páru prádelna začne odebírat koncem října, kdy zahájí provoz.

Českobudějovická teplárna dokončila novou přípojku středotlaké páry do Nemocnice České Budějovice, která poslouží nové prádelně. Umožňuje roční odběr až 8500 GJ tepelné energie. „Stavba je dokončena a předána. Nyní záleží na zákazníkovi, kdy začne páru odebírat,“ uvedl Martin Žahourek, člen představenstva městské firmy. Podle Zdeňka Marcína, vedoucího oddělení obslužných činností nemocnice, provoz v nové prádelně začne koncem října.

Stavba nové prádelny, kterou budou využívat i nemocnice Tábor a Český Krumlov, začala loni v říjnu. „Zprovoznění významně zkvalitní praní a žehlení nemocničního prádla a oděvů a zvýší jejich hygienické standardy. Zvětší se i sklad záložního prádla. Tou současnou měsíčně projde více než 100 tun prádla, denně tedy 4300 až 7500 kilogramů,” říká Zdeněk Marcín.

Přes sto metrů dlouhá přípojka vede z rozvodů středotlaké páry ve Schneiderově ulici a novou prádelnu, vybavenou nejmodernější technologií, napojila na centrální zásobování teplem, které je ekologické i ekonomické.

„Nemocnice České Budějovice patří mezi naše nejvýznamnější zákazníky. Její areály jsou na distribuční síť teplárny napojeny duplicitně parovody na středotlakou a nízkotlakou páru. Zatímco středotlaká se používá k zabezpečení provozu prádelny, nízkotlaká k vytápění budov a ohřevu teplé užitkové vody,“ dodává Martin Žahourek.

Spolupráce obou institucí sahá až do roku 1950, kdy ve městě začala stavba parovodu Západ I, na který se o rok později napojila nejprve Vojenská nemocnice a za další rok i Všeobecná nemocnice, dnešní horní areál v ulici Boženy Němcové. V roce 1969 se na centrální zásobování teplem připojila také nemocniční ubytovna.

Výhody centrálního tepla jsou v Českých Budějovicích nezpochybnitelné – nejde přitom jen o bezpečné dodávky za dlouhodobě stabilní ceny, nebo na to navázané služby, ale i ekologii. Uhelné kotle teplárny jsou odsířené a odprášené, na rozdíl třeba od lokálních kotelen. Po velkých investicích je teplárna už hodně „zelená“ a pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městě. To se ještě zlepší od topné sezony 2020/21, kdy bude mít městská teplárna a její distribuční síť nově k dispozici další zdroj energie, jakým je horkovod z Jaderné elektrárny Temelín. To teplárně umožní snížit spotřebu hnědého uhlí a tedy i produkci emisí CO2 o zhruba 80 tisíc tun ročně.

Tisková zpráva:

Teplárna dokončila přípojku páry do nemocnice. Poslouží nové prádelně
Teplá voda v Českých Budějovicích teče i při odstávce teplárny

pátek, 12. července 2019

Plánovaná odstávka výrobního zařízení teplárny začne v pátek 19. července ve 20 hodin a skončí 23. července v 9 hodin.

Zatímco v řadě měst pravidelná letní odstávka výrobních teplárenských zařízení znamená i dočasné přerušení dodávek teplé vody, v Českých Budějovicích o ni lidé již léta nepřicházejí. Umožňují to diverzifikované energetické zdroje českobudějovické teplárny, která je nasazuje při údržbě a opravách zdroje v Novohradské ulici. Tyto práce letos začnou ve večerních hodinách pátku 19. července a skončí v devět hodin ráno 23. července.

„Pravidelná letní odstávka výroby slouží k revizi a technické údržbě strojů a zařízení, které jsou jinak v nepřetržitém provozu. A protože jde jen o pár dnů, postup prací se s předstihem velmi detailně připravuje a plánuje,“ říká Martin Žahourek, člen představenstva městské Teplárny České Budějovice.

Ta centrální teplo a teplou vodu dodává do téměř 30 tisíc domácností. V konkrétních domech a místech ale může při opravách rozvodné sítě v ulicích dojít k přerušení dodávek v rádu několika hodin. O tom jsou dotčení zákazníci vždy předem informováni. Obdobně to platí i pro firemní klientelu s výjimkou odběratelů technologické středotlaké páry, kde není možné dodávku po dobu odstávky zajistit.

V této době se kontroluje a opraví vše, na co v topné sezóně není čas nebo to kvůli nepřetržitému provozu není ani možné. Teplárna se tím připravuje už na sezonu novou, začínající zpravidla během září podle vývoje počasí.

„Pro bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla, teplé vody a páry jsou tyto práce a preventivní prohlídky zařízení zcela zásadní. Energetika je provozně velmi náročná a každé opomenutí nebo zanedbání údržby se zpravidla později vymstí,“ dodal Martin Žahourek.
Teplárna získala popáté nejvyšší ratingové hodnocení CZECH Stability Award na stupni AAA (Excelentní)

úterý, 11. června 2019

Patří tak mezi nejstabilnější firmy v Česku.

Teplárna České Budějovice je v nadstandardní ekonomické kondici, solventní a ve všech směrech spolehlivá, potvrdil nezávislý rating pro rok 2019, provedený společností Bisnode. Ta městské firmě přidělila nejvyšší rating Czech Stability Award na stupni AAA (Excelent), na který dosáhne pouze úzké procento ekonomických subjektů podnikajících v Česku. Podle analytiků jde o pouhé dvě desetiny procenta podniků, tedy asi každý pětistý.

„Certifikace je nekompromisní, neboť probíhá podle definovaných ekonomických ukazatelů. Obhajoba proto není o nic jednodušší než její první získání. Klientům a obchodním partnerům například říká, že jednají s prověřenou společností nejvyšších kvalit,“ říká Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva teplárny. Zdůrazňuje přitom, že pro městskou firmu je v tržním prostředí nezávislý pohled velmi důležitý. Týká se totiž celého spektra činností – finanční i nefinanční bonity, kapitálové struktury a kapitálové stability stejně jako celkové důvěryhodnosti.

Metodika hodnocení vychází z finančních analýz prováděných v mnoha zemích. Model certifikace je založen na mikro i makroekonomických ukazatelích, kdy se analyzují faktory jako finanční zdraví, platební morálka, vlastnická struktura, stav závazků a pohledávek firmy, ale i její vedení, jeho profesní historie a kredibilita. V Česku jde bez pochyby o nejnáročnější rating, jehož výsledky jsou nezpochybnitelné.

Tisková zpráva:

Nejvyšší rating potvrdil nadstandardní kondici městské teplárny
Letošní topná sezona byla v Českých Budějovicích ukončena 31. května

pondělí, 3. června 2019

Začala loni 24. září a skončila přesně po 251 dnech.

Otopné období končí 31. května, jak stanovuje vyhláška. Dodávka tepelné energie se ale může prodloužit, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. (Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty přebírá Teplárna České Budějovice, a.s. od Českého hydrometeorologického ústavu.)

Vytápění mimo otopné období se uskutečňuje, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot, připouští-li to technické a zásobovací podmínky a v neposlední řadě v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů.

S ukončením topné sezony se teplárna vždy začíná připravovat na pravidelnou údržbu zdrojové části a na plánované opravy teplárenské sítě včetně oprav generálních tak, aby od začátku září byla opět připravena na další topnou sezonu.

Společnost aktuálně zásobuje tepelnou energií 28 840 domácností a 218 firem a institucí. Tyto výrobní podniky, nemocnice, školy a další komerční objekty spotřebují z pohledu prodeje zhruba 60 procent produkce.

Teplárna provozuje distribuční síť v délce 162 kilometrů, z nichž je 91 kilometrů parovodů, 27 kilometrů horkovodů a 44 kilometrů teplovodů.
Titul Bezpečný podnik vlastní pouze šest jihočeských firem, teplárna patří mezi ně

pátek, 31. května 2019

Předávání osvědčení se uskutečnilo 28. 5. 2019 v Obecním domě v Opavě.

Za teplárnu se předávání ocenění zúčastnil místopředseda představenstva Tomáš Kollarczyk. Ten zároveň potvrdil, že bez aktivního přístupu zaměstnanců by obhajoba určitě nebyla myslitelná a výsledek takového úsilí pak rozhodně přispívá k bezpečnému pracovnímu prostředí ve firmě.

Teplárna České Budějovice svůj první titul Bezpečný podnik získala v roce 2006, ale dále ho neobhajovala. Vrátila se k němu až s novými pravidly řízení, jejichž cílem je trvalé zlepšování, zahrnující i výrobu, vzdělávání zaměstnanců nebo vztahy se zákazníky. V České republice je pouhých 79 držitelů Bezpečného podniku, napříč všemi obory, z toho šest v jižních Čechách.

Osvědčení na slavnostním předávání přebral Tomáš Kollarczyk z rukou Jaroslava Stádníka, ředitele odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí a Rudolfa Hahna, generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce.

Více v tiskové zprávě:

Českobudějovická teplárna obhájila titul Bezpečný podnik
Práce na horkovodu na Dobrovodské skončily 15. dubna

středa, 22. května 2019

Zítra, 23. května, začíná Správa a údržba silnic Jihočeského kraje asfaltovat.

Otevření Dobrovodské ulice v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné, uzavřené od 11. března kvůli stavbě horkovodu, se chýlí ke konci. Závislé už je pouze na dokončení asfaltového povrchu. Vlastní výměna nevyhovujícího parního potrubí za horkovodní zde skončila před měsícem.

„V úseku od světelné křižovatky U Lávky po Vodní ulici jsme položili na 270 metrů nového potrubí. Naše práce zde skončily 15. dubna,“ říká Martin Žahourek, člen představenstva městské teplárny.

Po stavebních a technických pracích na technologiích teplárny se v tomto úseku ještě měnily všechny vodovodní přípojky, protože při odkrytí povrchu se zjistilo, že jsou v havarijním stavu. Nyní začíná pokládka nového povrchu, který v rámci svého plánu obnovy dopravních cest organizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Tyto práce mají začít zítra 23. května a celková uzavírka Dobrovodské ulice pak má skončit v předpokládaném termínu do 31. května.

Práce na stavbě klíčového horkovodu jsou v této části města rozděleny do několika etap a potrvají do konce roku. Případná dopravní omezení v místě výstavby ale už nebudou mít na průjezd významnější vliv.

Nový horkovod v Suchém Vrbném bude po dokončení měřit 3528 metrů a délku horkovodní sítě ve městě prodlouží na více než 26 kilometrů. Jde o nejefektivnější způsob distribuce dálkového tepla. Nové technologie snižují provozní ztráty a tedy i množství spáleného uhlí a vypouštěných emisí.

Tisková zpráva:

Horkovod na Dobrovodské je položen, začíná se asfaltovat
Budějovická sokolí mláďata byla okroužkována

úterý, 14. května 2019

V hnízdě vyrůstají dvě samičky a sameček, každé mládě dostalo dva kroužky.

Kroužkování mláďat vzácného sokola stěhovavého, která se vylíhla o letošních Velikonocích ve speciální hliníkové budce na ochozu komínu výtopny Nové Vráto, provedl v pátek 10. května ornitolog Václav Beran, zoolog a kurátor sbírky Muzea města Ústí nad Labem a výzkumný pracovník ALKA Wildlife. Potvrdil, že mláďatům v době kroužkování bylo kolem 20 dnů, byla zdravá a ve výborné kondici. Jejich vývoj sledují lidé prostřednictvím kamery na webu teplárny www.teplarna-cb.cz/hnizdo/img.php.

Kroužkování netrpělivě sledovala matka mláďat, která létala kolem komínu. Sokolí pár si místo nevybral náhodou. Umístění budky je velmi bezpečné, byla nainstalovaná ve výšce 120 metrů, a areál výtopny disponuje přirozeným přírodním prostředím. Sokolí jedinci se v krajské metropoli pohybovali již několik let, ale až letos poprvé vytvořili pár a zahnízdili, na Českobudějovicku je to unikátní situace.

„V literatuře žádná prokázaná sokolí hnízdění v jižních Čechách, kromě Šumavy, nejsou. A to ornitologické záznamy sahají až do 19. století,“ uvedl Václav Beran. Místo k hnízdění si pár hledá vždy zkraje roku, případná mláďata se kroužkují ve stáří kolem 20 dnů a za dalších 25 dnů jsou schopna bezpečně létat a budku pomalu opouštět. Po zbytek roku žijí ve volné přírodě.

„Sokolí pár z Vráta není kroužkovaný, není tedy jasné, odkud pochází, jedná se nejspíše o mladé jedince. Samice je viditelně větší než samec, což je běžné. Jedná se pravděpodobně o její první mláďata, příští rok se uvidí, zda tento úspěch zopakuje,“ uzavírá ornitolog.

V hnízdě vyrůstají dvě samičky a sameček, každé mládě dostalo dva kroužky. Jeden, odečítací, nese pouze tři znaky a je možné ho přečíst dalekohledem či pomocí fotopasti. Druhý, národní kroužek, slouží k přesné evidenci ptáka v databázi kroužkovací stanice. Jeho unikátní kód funguje jako číslo občanského průkazu – k jednoznačné pozdější identifikaci. Použití odečítacího kroužku výrazně zvyšuje šance, že se v budoucnu o sokolech veřejnost něco dozví. S výjimkou mláďat se tedy v současnosti ornitologům sokoli dostávají do rukou až mrtví či zranění.

Dospělosti se dožije jen asi třetina jedinců, v přírodě přežijí jen ti nejsilnější. Samičky se posouvají od svého rodiště minimálně několik desítek kilometrů a tam hledají nová teritoria. Ta by se teď mohla rozšířit směrem na východ a byla by šance, že i tam sokoli zahnízdí tak, jako se to stalo v Českých Budějovicích.
Připojení nového nemocničního pavilonu bodovalo v teplárenské soutěži

úterý, 30. dubna 2019

Teplárně patří třetí místo v kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem

Ocenění udělené Teplárenským sdružením ČR převzali její zástupci na Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové 25. dubna.

„Dálkové vytápění z centrálního zdroje má v jihočeské metropoli velmi dobré jméno a je o něj zájem i proto, že ho nabízíme s řadou bezplatných služeb za dlouhodobě konkurenceschopnou cenu. To nám loni přineslo i nejvíc nových odběrů od roku 2013,“ říká Václav Král, předseda představenstva.

Městská teplárna v roce 2018 připojila nové zákazníky s odběrem 27 010 GJ tepla, což je druhý nejlepší výsledek od roku 2008. Toto množství odpovídá roční spotřebě zhruba 1100 bytů! Po nemocničním pavilonu s plánovaným ročním odběrem 5400 GJ tepla následovalo administrativní centrum Piano a bytový dům Rezidence Dlouhá louka s 91 byty, oba s ročním odběrem 3700 GJ.

Teplárenství jako obor jde stále dopředu, což soutěž o projekty roku opět potvrdila. Byla kvalitně obsazená a měli jsme z čeho vybírat,“ uvedl Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Nejlepší projekty se letos vyhlašovaly již po sedmnácté. Do užší nominace jich bylo v pěti kategoriích vybráno 16. Jejich přínosem je zvýšení účinnosti primární energie a obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem s důrazem na péči a služby pro zákazníky.

Tisková zpráva:

Za připojení nového nemocničního pavilonu získala českobudějovická teplárna třetí cenu