Ceny tepla se příští rok v Českých Budějovicích prakticky nezmění

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 30. listopadu 2017

Za teplo v roce 2018 zaplatí českobudějovické domácnosti 517,90 Kč za gigajoul bez DPH, tedy meziročně o tři koruny víc. S touto daní to bude 595,60 Kč. Pro průměrnou domácnost, která ročně spotřebuje zhruba 25 gigajoulů tepelné energie za vytápění a ohřev teplé vody, to nebude představovat výrazný zásah do rodinných rozpočtů. Její výdaje vzrostou za rok o 75 Kč bez daně, s daní pak o 86,25 Kč. To znamená přibližně o 7 Kč měsíčně.

„Reagovali jsme především na zvýšení vynucených nákladů na emisní povolenky o téměř 40 procent. Tyto vlivy ale do spotřebitelských cen přenášíme jen částečně. Eliminujeme je řadou dlouhodobých opatření, která zvyšují efektivitu naší výroby a provozu distribuční sítě. Nejvýznamnějším faktorem je nahrazování parovodů horkovody, které snižují tepelné ztráty při distribuci a tedy i spotřebu paliva,“ říká Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice. Ta ceny tepelné energie proti letošnímu roku zvýší v průměru o 0,75 procenta, což v porovnání s ostatními druhy energií znamená pouze mírný růst, který je pod úrovní inflace

Hlavním důvodem je již zmíněný nákup emisních povolenek za vypouštění oxidu uhličitého CO2, které musí teplárna odevzdávat v souladu s evropskou legislativou. Jejich cena meziročně velmi významně vzrostla. Bezplatný příděl povolenek se přitom každoročně snižuje, a chybějící povolenky se musí dokupovat.

Na tento vývoj reaguje nedávno schválená strategie rozvoje teplárny do roku 2045. Ta si mimo jiné klade za cíl omezit vliv těchto nepředvídatelných externích vlivů, daných evropskou či národní legislativou, na ceny tepla. Proto předpokládá snížení spotřeby uhlí o třetinu a jeho nahrazení tepelnou energií dodávanou prostřednictvím dálkového horkovodu, který do začátku topné sezony 2020/21 přivede společnost ČEZ ze své elektrárny v Temelíně do Českých Budějovic. Tím klesne i produkce emisí, popílku a dalších vedlejších energetických produktů, sníží se platby za jejich skládkování i za nákup emisních povolenek. Zvýší se tak stabilita ceny tepla dodávaného z centrálního zdroje vytápění při zachování komfortu všech zákazníků. Navíc dojde k dalšímu zlepšení životního prostředí ve městě.

Jediným akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je se 100 % akcií město České Budějovice.