1

Českobudějovická teplárna převzala od ministerstva průmyslu respirátory a roušky

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 1. dubna 2020

Teplárna České Budějovice získala pro své provozní zaměstnance od Ministerstva průmyslu a obchodu respirátory FFP2 a ochranné roušky, a to prostřednictvím Teplárenského sdružení ČR. Tyto ochranné pomůcky doplnily současnou skladovou zásobu a firmě by měly vystačit na nejbližší měsíce.

„Teplárenství je součástí kritické infrastruktury země a ministerstvu průmyslu a obchodu je za pomoc v této náročné době třeba poděkovat. Dál plníme naše úkoly a zajišťujeme dodávky tepla a elektřiny,“ říká předseda představenstva Václav Král.

Zástupci českobudějovické teplárny zajistili distribuci a předání těchto ochranných prostředků i teplárnám v Táboře, Plané nad Lužnicí a Písku.

Českobudějovická teplárna přijala po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR řadu preventivních opatření, aby nedošlo k omezení provozu a distribuce tepla. Kromě dodržování nařízených opatření se zvláštní ochrana týká provozu dispečinku teplárny a klíčových výrobních úseků. Změněn byl například rozpis pěti směn, které se rozdělily na dvě skupiny, takže vždy tři směny slouží v pozměněném harmonogramu nepřetržitě 14 dnů a zbylé dvě jsou doma. Postupně se pak střídají.

Centrální velín byl oddělen od ostatního provozu a vstup je povolen jen operátorům. Topiči a velínáři mají nové záložní operátorské pracoviště ve větratelné místnosti, předávání směn probíhá vzdáleně, tedy bez osobního kontaktu. Většina administrativních zaměstnanců pracuje v režimu home office.

Nastavená opatření po vyhlášení nouzového stavu nařizují také využívání ochranných pomůcek, důslednou dezinfekci kontaktních povrchů na všech pracovištích a omezení kontaktů mezi zaměstnanci. Pokud to charakter jejich práce umožňuje, probíhá veškerá komunikace pouze telefonicky či elektronicky.

Činnost výjezdových skupin je zajištěna bez omezení a zákazníkům je tak nepřetržitě poskytována téměř okamžitá podpora v případě havárií či poruch.

Jediným akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je se 100 % akcií město České Budějovice.