Českobudějovická teplárna v mimořádném roce obstála

Teplárna České Budějovice v pandemickém roce 2020 obstála a dodávala energie nepřetržitě a bezpečně, stejně jak pracoval dispečink a servisní výjezdové skupiny. Přestože se jednalo o jedno z nejsložitějších období v české ekonomice a energetický sektor byl pod velkým tlakem, městská firma udržela stabilní ceny tepla. A to i přesto, že kvůli boji s nemocí covid-19 dlouhodobé uzavření škol, kulturních zařízení, hotelů, nákupních center, úřadů i sportovních hal prodej tepla srazilo meziročně o 3,17 procenta a silové elektřiny o 6,9 procenta.

„Klíčové pro splnění očekávaného zisku byla trvalá optimalizace provozu a získání nových odběrů. Zisk za loňský rok před zdaněním ve výši 23,9 milionů korun bude ponechán ve firmě na další investice. Díky tomu z roku 2020 vychází naše městská firma posílena,“ uvedl po pondělní valné hromadě Jiří Svoboda, českobudějovický primátor. Rozhodnutím rady města, jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, byl loňský zisk ponechán ve firmě.

Akcionář současně rozhodl převést 658 milionů korun nerozděleného zisku minulých let na účet fondu rozvoje. Ten se dlouhodobě využívá na investice spojené zejména s ekologizací provozu a rozvojem sítí, snižováním ztrát v rozvodech a připojení nových zákazníků. Základem je loni schválená dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti nazvaná Strategie pro zelené město. Jejím cílem je ukončit spalování uhlí do roku 2030 a nahradit ho biomasou, bezemisním teplem z Jaderné elektrárny Temelín a zařízením na energetické využití odpadů, tedy čistými a nízkoemisními zdroji.

Teplárna loni prodala 1 482 TJ tepla, z nichž většinu odebraly podniky a instituce, zbytek pak domácnosti při vytápění a ohřevu vody. Rozvodná síť loni disponovala 1 881 odběrnými místy a teplem zásobovala 29 223 domácností. Počet odběrných míst meziročně opět stoupl a sjednané byly nové odběry ve výši 12 TJ/rok. Do distribuční rozvodné sítě pak bylo dodáno 75 171 MWh elektrické energie vyrobené v kogeneračním režimu společně s teplem.

Investiční událostí roku 2020 bylo uvedení turbogenerátoru TG 6 do provozu po rekonstrukci, která umožnila zvýšit účinnost a efektivitu kogenerační výroby tepla a elektřiny celého zdroje spolu s vyvedením tepla do horkovodní rozvodné soustavy.

„Šlo o historický okamžik spojený s vybudováním hlavní horkovodní výměníkové stanice v areálu na Novohradské ulici. Tím se výrazně snižují především tepelné ztráty v rozvodech a zefektivňuje se využití tepelné energie páry spolu s vyšší kogenerační výrobou elektřiny,“ vysvětluje Václav Král, předseda představenstva teplárny.

Loni byla také dokončena přestavba parovodů na horkovody v Suchém Vrbném a v Havlíčkově kolonii. Podařilo se dokončit rekultivaci odkaliště popílku v lokalitě na pomezí krajského města, Srubce a Starých Hodějovic a této oblasti vrátit přírodní ráz i s meandrem Hodějovického potoka. Náročná rekultivace trvající 10 let  vyšla na 158 milionů Kč. Jedná se tak o další významnou ekologickou investici městského podniku.

Připravoval se rovněž projekt na realizaci retrofitu kotle K 12 a dokumentace k výstavbě zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Vráto. Další investice mířily do zvyšování energetické účinnosti, snižování ztrát a ekologizace výroby, na splnění zákonných požadavků a posílení kybernetické bezpečnosti. Teplárna je připravena plnit legislativou zpřísněné emisní limity platné od 17. srpna 2021.