1

Dodávka tepelné energie z teplárny je komplexní služba

Od počátku letošního roku se teplárenská městská síť rozšířila do dalších 213 bytů. 

V Českých Budějovicích se počet bytů, kam teplárna teplo a teplou vodu dodává, zvyšuje. Po napojení nových bytových domů nyní městská teplárna dodává teplo a teplou užitkovou vodu už do 29 053 bytů. Od počátku letošního roku se městská síť rozšířila do dalších 213 bytů.

Cena dálkového tepla zahrnuje komplexní služby, silným argumentem pro developery jsou i nulové dodatečné náklady na údržbu a revize. Pozitivní je také přínos ke zlepšování ovzduší, kogenerační výroba elektřiny v centrech měst a unikátní potenciál k využití lokálních, obnovitelných zdrojů energie jako je biomasa, komunální odpad či fotovoltaika.

Podle šetření ČSÚ se v České republice za posledních sedm let na soustavy zásobování teplem připojilo 49 procent z celkových 61 tisíc bytů, dokončených v novostavbách bytových domů a tento trend se zvyšuje.

„Naši distribuční síť modernizujeme, parovody nahrazujeme horkovody tam, kde to je efektivní a zároveň jsme připraveni na rozšiřování do dalších městských čtvrtí. Kromě dodávek tepla pro domácnosti jsou však pro stabilitu a prosperitu celého systému důležité i odběry tepelné energie určené pro instituce a výrobní podniky, protože v bytech se topí zhruba jen tři čtvrtě roku,“ říká Václav Král, předseda představenstva teplárny.

Celá tisková zpráva:

O služby městské teplárny je v Českých Budějovicích zájem. Hranice 30 tisíc bytů je na dohled