Ekonomická fakulta opět připravila výzkum veřejného mínění pro teplárnu

Druhý průzkum veřejného mínění, který pro českobudějovickou teplárnu opět po třech letech připravila Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, se uskutečnil v průběhu května. Obsahoval otázky o vnímání Teplárny České Budějovice, její důvěryhodnosti a spokojenosti s poskytovanými službami. Téměř 400 lidí z Českých Budějovic odpovídalo online formou.

A co průzkum ukázal?

  • Dvě třetiny lidí si jako dodavatele tepla ve městě vybaví teplárnu.
  • Její hlavní produkt, teplo, je také nejvýznamnějším atributem, který si s ní lidé spojují. Zhruba 36 procent respondentů si s ní spojuje už také energetické využití odpadů.
  • Se stavbou ZEVO souhlasí téměř tři čtvrtiny respondentů. Na otázku Souhlasíte s výstavbou ZEVO Vráto? Jich odpovědělo 29 procent určitě ano, a 45 procent spíše ano. Pouze 11 procent bylo zásadně proti.
  • Oproti roku 2019 vzrostlo o dvě třetiny povědomí o environmentálně šetrných aktivitách teplárny. Zároveň však polovina respondentů takové aktivity nezaznamenala, nebo si je nepamatuje. Polovina jich však má povědomí o přípravě nějakého nového projektu z koncepce Strategie pro zelené město.
  • Největší spokojenost panuje s dodávkou tepla, jak uvedlo 71 procent zákazníků. Nadprůměrně líp byl hodnocen i zákaznický servis a technické poradenství. Patrný je přitom zájem o rozšiřování online služeb. O některých službách jako jsou laboratorní rozbory vody nebo dodávky chladu se ale málo ví.

Celý článek je možné si přečíst na straně 6 v Teplárenském zpravodaji č.40