1

Konec topné sezony se přiblížil, zásobování teplem přešlo do pohotovostního režimu

úterý, 16. května 2017

České Budějovice 16. května 2017

Venkovní teploty v uplynulých dnech a dlouhodobá předpověď počasí, která je optimistická, přiblížily konec topné sezony 2016/2017 také v Českých Budějovicích.

Dnes během dopoledních hodin došlo k postupnému omezování dodávek tepla do rozvodné sítě v celém městě. Dodávky tepla se omezují z operátorského pracoviště v teplárně automaticky, ve večerních hodinách se zastaví zcela, ale topení bude ponecháno v pohotovostním režimu, ve kterém zůstane všech 138 výměníkových stanic, 125 domovních předávacích stanic a 3 centrální předávací stanice až do konce topné sezony daného vyhláškou. Pohotovostní režim umožní opětovné dodávky tepla v případě nečekaného poklesu venkovních teplot.

Otopné období končí 31. května, jak stanovuje vyhláška. Dodávka tepelné energie se ale může prodloužit, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. (Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty přebírá Teplárna České Budějovice, a.s. od Českého hydrometeorologického ústavu.)

Vytápění mimo otopné období se uskutečňuje, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot, připouští-li to technické a zásobovací podmínky a v neposlední řadě v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů.