1

Kvůli stavbě odsíření a provizornímu režimu komín víc hlučí. Teplárna problém řeší.

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 27. listopadu 2014

Probíhající výstavba odsíření přinesla po zahájení topné sezony nečekaný problém – zvýšený hluk či svistot, který se od teplárenského komína nese do okolí a města.

Akciová společnost Teplárna České Budějovice se proto obrátila na specialistu, který se věnuje akustickému engineeringu, aby s jeho pomocí zvýšenou hlukovou zátěž identifikovala a řešila. Nyní se zpracovávají podklady, hledají příčiny a technická řešení úpravy technologie, které by vedly ke snížení hluku.

Podle všeho tento dočasný problém vznikl úpravou 120 metrů vysokého komína, v němž byla původní keramická vyzdívka nahrazena nerezovou vložkou, zvýšenou o 1,5 metru. Šlo o první fázi harmonogramu prací, které skončily počátkem října, a nyní pokračují stavbou vlastní odsiřovací jednotky. V komíně se, zatím bez budovaného absorbéru, který působí jako tlumič hluku, vypouštěné spaliny chovají jinak. Zatímco keramická vyzdívka zvuk tlumila o 4 až 5 decibelů, nyní to hladký nerezový povrch opatřený minerální izolací neumožňuje. Tuto roli v technologii sehrává právě absorbér spalin, který bude ale dokončen a zprovozněn v létě příštího roku.

„Teplo a elektřinu tak během výstavby vyrábíme v provizorním, takzvaném bypassovém režimu. To naše současné možnosti limituje, ale některá provozní opatření jsme už udělali. Na kotli K 12 jsme například upravili vzduchové trasy pro vlastní sání spalovacího vzduchu pro hořáky,“ říká Miroslav Brabec, vedoucí výroby tepla a elektřiny. Další opatření teplárna zavede podle doporučení výsledků akustického engineeringu.

„Dotčeným obyvatelům města se omlouváme za dočasně zhoršené prostředí, které vyvolala stavba odsíření. Naši snahou je věc rychle řešit, ale šíření zvuku je v omezeném prostoru problém, který navíc velmi silně závisí i na aktuálním počasí. V některých dnech je šíření zvukových frekvencí větší a na delší vzdálenost, jindy naopak,“ říká místopředseda představenstva teplárny Martin Žahourek.

Podle něho je vzhledem k rozsahu a složitosti technologie velice dobře možné, že nově dochází ke skládání určitých frekvencí a jejich zesílení, což se před uvedením opraveného komína do provozu nedělo. Situaci by mělo výrazně zlepšit zprovoznění vlastního absorbéru, který mimo svou hlavní funkci působí zároveň jako jakýsi velký tlumič.

„O vývoji situace a postupu činností v protihlukových opatřeních podáváme informace dotčeným orgánům a tazatelům, abychom předešli možným nedorozuměním,“ dodává Martin Žahourek.

Stavba odsíření spalin je největší ekologickou investicí teplárny. Zahrnuje stavbu zařízení na odsíření spalin uhelných kotlů K11 a K12 technologií mokré vápencové vypírky a zařízení na snížení emisí dusíku u kotle K11. Po dokončení investice se v krajském městě sníží emise oxidů síry SO2 a oxidů dusíku NOx v souladu s platnou legislativou.

Majoritním akcionářem Teplárny, jednoho z největších teplárenských provozů v Česku, je s 80 procenty akcií město České Budějovice.