Městská teplárna se po třech letech opět ptá veřejnosti, jak ji vidí

Po třech letech se Teplárna České Budějovice opět stane předmětem veřejného průzkumu. Podobně jako na podzim 2019 ho připraví Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity. Obyvatelé Českých Budějovic tak mohou hodnotit služby městské energetické společnosti.

Průzkum proběhne od 10. do 22. května prostřednictvím online dotazování na reprezentativním vzorku několika set obyvatel Českých Budějovic podle jejich pohlaví, věku a vzdělání. Výsledky budou známy koncem června.

„Teplárna je přirozenou součástí města a je dobré vědět, jak nás obyvatelé i veřejnost vidí. Ať již jde o hodnocení poskytovaných služeb nebo názory na řadu náročných ekologizačních opatření, které městská společnost připravuje nebo již provedla v minulých letech,“ říká Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva teplárny.

Historicky první průzkum veřejného mínění ukázal, že lidé teplárnu vnímají jako tradiční a fungující podnik ve vlastnictví města. Nejvíce byli spokojeni samotní zákazníci, podle věku pak lidé nad 50 let. Ti oceňovali hlavně spolehlivost dodávek a nonstop servisní dispečink. Téměř polovina ze 314 respondentů uvedla, že je na centrální vytápění a ohřev užitkové vody napojena. Čtyři pětiny si pak firmu vybavily jako dodavatele tepla ve městě. Průzkum tehdy upozornil i na rezervy. Například na 70 procent respondentů odpovědělo, že se zajímají o ekologické aktivity, ale jen malé procento z nich dokázalo pojmenovat konkrétní ekologizační počiny městské teplárny.