Nad teplárenským komínem se táhne parní vlečka

čtvrtek, 14. ledna 2016

Instalovaná technologie umožní plnit přísné emisní limity

Nové zařízení odsíření obou uhelných kotlů je v plném provozu. Pokles vypouštěných emisí oxidů síry a dusíku, ke kterému postupně dochází, významně přispěje k lepšímu ovzduší v Českých Budějovicích a okolí. Přísné emisní limity dané evropskou legislativou se podaří naplnit díky technologii „mokré vápencové vypírky spalin“. K té říká Martin Žahourek, místopředseda představenstva teplárny: „Jde o technologii, která je ve světě nejrozšířenější tam, kde se vyžaduje vysoká účinnost odsíření. Ta dosahuje až 96 procent.“

Změnu technologie může pozorovat prakticky každý, je viditelná pro širokou veřejnost díky bílé páře, která nyní stoupá z komína. Jak vzniká? Velmi zjednodušeně lze proces popsat v následujících větách. Spaliny odcházejí z kotlů do elektrostatických odlučovačů, kde jsou zbaveny tuhých látek. Následně vstupují do absorbéru, který je opatřen sprchovacími rovinami tvořenými z velkého množství speciálních trysek. Tyto trysky rozstřikují vápencovou suspenzi ve formě jemné mlhy, která absorbuje oxidy síry z kouřových plynů. Spaliny jsou po průchodu absorbérem vyčištěny a nasyceny vodní párou, vzniklou odpařením vody obsažené ve vápencové suspenzi.