1

Nejvyšší stavbou v Budějovicích je komín výtopny ve Vrátě, měří 160 metrů

Jako jediný prvek se stane součástí připravovaného zařízení na energetické využití odpadu

Výtopna Vráto, záložní teplárenský zdroj pro České Budějovice, už počítá roky, kdy ukončí provoz. Mělo by se tak stát do pěti let. Evropa vsadila na obnovitelné zdroje energie a město nezůstává pozadu. Prostřednictvím své teplárny dekarbonizuje místní energetiku ještě před oficiálními evropskými termíny. Palivový mix pro udržitelnou budoucnost zde bude tvořit kombinace lokálních zdrojů a to biomasy, komunálních odpadů a bezemisního tepla dodávaného z elektrárny Temelín.

ZEVO umožňuje moderním efektivním způsobem zpracovat jinak nevyužitelné komunální odpady. Tato zařízení jsou hojně provozována ve zhruba 520 evropských lokalitách. Nejvíce se jich podle evropského svazu CEWEP nachází ve Francii (126) a Německu (96).

Vrátecký komín o výšce 160 metrů je nejvyšší zděnou či betonovou stavbu v Jihočeském kraji. O 13 metrů vyšší už je pouze ocelová konstrukce vysílače na Kleti.

„Lehko se stane, že tuto raritu v majetku městské společnosti při každodenním shonu přehlédneme. Je to nejvyšší stavba ve městě. Její budoucí využití zaručuje minimalizaci dopadů kogenerační výroby elektřiny a tepla na hustě osídlenou aglomeraci Českobudějovicka i širší okolí,“ říká Václav Král, předseda představenstva českobudějovické teplárny, která výtopnu vlastní.

Více v tiskové zprávě:

Z výtopny Vráto zůstane jen komín. Nejvyšší stavba ve městě bude sloužit čisté energii