Netrpělivě očekávané komplexní vyzkoušení odsíření bylo zahájeno

pátek, 20. listopadu 2015

Předcházelo mu téměř 1 800 zkoušek

Nová technologie odsíření obou uhelných kotlů se přiblížila trvalému provozu díky komplexním zkouškám, které plynule přešly ve zkušební provoz 15. listopadu.

Co všechno komplexním zkouškám předcházelo?

„K 31. 8. 2015 byla dokončena montáž technologické části odsíření. V průběhu měsíce září probíhalo individuální vyzkoušení na zařízení v počtu téměř 1 800 zkoušek jednotlivých částí technologie v krátkých intervalech, díky nim se podařilo nastavit potřebné procesy hladce a připravit technologii na nejdůležitější závěrečnou fázi – zkušební provoz,“ říká Petr Pelikán, vedoucí úseku investic.

Teplárna zahájila stavbu odsíření prostřednictvím generálního zhotovitele, kterým je společnost Tenza, a.s., v srpnu 2014. Byly zahájeny stavební práce, včetně rekonstrukce stodvaceti metrového komína tak, aby vyhověl podmínkám pro odvod odsířených spalin po zprovoznění technologie odsíření. V praxi to znamenalo především od shora dolů vybourat celé vnitřní ochranné pouzdro, složené z tepelné izolace z křemelinových tvarovek a pouzdrovky. Potom namontovat nové nerezové vložky (část montáže byla k vidění také na loňském Dni otevřených dveří teplárny).

V této fázi stavby vykrýval potřeby výroby provizorní komín, který fungoval až do konce října 2014, než došlo k přepojení kouřových cest do nově zrekonstruovaného komína. Dále se teplo a elektřina vyráběly v provizorním tzv. bypassovém režimu, protože stavba další technologie (absorbéru spalin, objektu recirkulačních čerpadel, nových spalinových cest, míchacího centra výsledného produktu odsíření a vápencového hospodářství) probíhala až do konce srpna 2015.

Odsíření spalin pomocí technologie mokré vápencové vypírky sníží objem emisí oxidu siřičitého (SO2), postupně o více než 80 procent od roku 2016.

Produktem odsíření bude vlastní energosádrovec, který bude využíván pro výrobu granulátu v míchacím centru.

Krom samotné dodávky technologie odsíření začala v srpnu 2014 na kotli K11 instalace zařízení pro snížení emisí oxidu dusíku, tzv. denitrifikace, která se skládá z primárních a sekundárních opatření a jejím účelem je snížení produkce oxidu dusíku (NOx, zejména NO2).

Stavba odsíření byla s náklady 472 miliónů dosud největší investicí v historii Teplárny České Budějovice, a.s. a jednoznačně bude mít pozitivní dopad na životní prostředí v Českých Budějovicích i celém okolí.