Nový větrolam v areálu

úterý, 9. srpna 2016

Souvislou přírodní bariéru vytvoří Cypřišovec Leylandův

V areálu teplárny byla vysazena nová zeleň. Celkem 19 stromků vedle vlečky ze směru od sousedního pozemku společnosti EGE v severovýchodní části skládky uhlí bude tvořit po dosažení potřebné výšky souvislou bariéru proti případnému větru. Tento přírodní větrolam posílí opatření na snížení prašnosti skládky uhlí. A o jaký druh jehličnanu se jedná? Cypřišovec Leylandův, rychlerostoucí stálozelený jehličnan, dorůstající do výšky až 15 metrů.