Odpovědi na novinářské dotazy k Domu pro seniory

České Budějovice, 8. 2. 2012

Jihočeská média nyní začala probírat kauzu Domova pro seniory na Husově třídě v Českých Budějovicích, jehož provozovatel i developer jsou v insolvenci. V této souvislosti se novináři obracejí se svými dotazy rovněž na Teplárnu České Budějovice, a.s. jako dodavatele tepla a teplé užitkové vody, zejména s ohledem na skutečnost, že klienti provozovateli za teplo zaplatili a mají obavu, zda nebudou muset znovu Teplárně platit.

Odpovědi na jejich nejčastější dotazy jsou následující:

Pro Teplárnu nejde bohužel o novou záležitost, její právní zástupce věc už delší dobu řeší s insolvenčním správcem.

Jak Teplárna, tak klienti tohoto sociálního zařízení a další obchodní partneři Domova pro seniory, budou v konkursu ve stejném postavení – budou věřiteli za konkursní podstatou. V jaké výši budou jejich pohledávky uspokojeny, se ukáže až po skončení konkursu. Teplárna své pohledávky už přihlásila.

Klienti i Teplárna budou pravděpodobně mít své zástupce ve věřitelském výboru a nejen ti se budou zabývat také případnou občanskoprávní či trestní odpovědností statutárních orgánů padlé firmy. Jestliže Teplárna zjistí, že podmínky takové odpovědnosti jsou dány, bude odpovědnost po konkrétních lidech vyžadovat a uplatňovat.

Obavy, že by měli klienti Domu pro seniory ještě jednou platit za minulé dodávky tepla Teplárně, jsou zbytečné, neboť mezi klienty a Teplárnou neexistoval žádný obchodní vztah a Teplárna za nimi proto žádné pohledávky nemá.

Do Domu pro seniory bude dodáváno teplo a teplá voda i nadále, a to na základě smluv uzavřených s insolvenčním správcem.