1

Představenstvo svolá valnou hromadu teplárny na 15. července

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 28. května 2015

Představenstvo akciové společnosti Teplárna České Budějovice svolá valnou hromadu na středu 15. července. Reaguje tak na situaci, kdy na včerejší valné hromadě 27. května bylo v souladu s programem jednání odvoláno osm členů dozorčí rady, jimž v červnu končí čtyřletý mandát, ale nových sedm členů už zástupcem majoritního vlastníka, jímž je s 99,55 procenty akcií statutární město České Budějovice, zvoleno nebylo.

„Musíme ochránit zájmy společnosti, a proto neprodleně reagujeme na situaci. Postupujeme podle zákona o obchodních korporacích a jeho paragrafu 453, který na tyto situace pamatuje,“ uvedl Miroslav Houfek, předseda představenstva teplárny. Na programu valné hromady, který se upřesňuje, bude i volba nových členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Paragraf 453 uvádí, že v případě úmrtí, odstoupení, odvolání anebo jiného ukončení funkce člena dozorčí rady, má být nový zvolen do dvou měsíců. „Zákon pamatuje i na zásah soudu. „Představenstvo i v nenadálé situaci postupuje přesně podle zákona,“ uzavřel Miroslav Houfek.

Majoritním akcionářem Teplárny, jednoho z největších teplárenských provozů v Česku, je s 99,55 procenty akcií město České Budějovice.