Přes 300 minoritních akcionářů prodalo akcie teplárny. Podíl města tak vzrostl na více než 99 procent

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 19. ledna 2015

Významná část minoritních akcionářů, celkem jich bylo 327, akceptovala veřejný návrh smlouvy na prodej akcií, schválený v červnu loňského roku valnou hromadou Teplárny České Budějovice. Základní kapitál společnosti tak od 2. prosince 2014 činí 557 575 000 Kč a snížil se o 136 270 000 Kč. Tedy o 19,6 procenta. Nyní ho tvoří 557 575 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Hlavní akcionář, město České Budějovice, tím svůj vlastnický podíl zvýšil z 80 na 99,55 procenta. Individuálním vlastníkům zůstalo 0,45 procenta akcií.

Na každém ze zhruba 700 akcionářů bylo, zda veřejný návrh smlouvy, limitovaný ale 20 procenty původní výše základního kapitálu, využije nebo ne. A co do počtu ho téměř polovina z nich akceptovala. Mimo jiné i významnější minoritní akcionáři jako Forum Energy s 15,97 procenty akcií, Nuboneri Business či Dekamperion. Právě Forum Energy loni tento návrh do programu červnové valné hromady zařadilo. Ta pak schválila prodej akcií za 2 873 Kč/ks.

„Na počet prodaných akcií měla vliv nejen spravedlivá kupní cena objektivně stanovená znaleckým posudkem, ale zřejmě i proces zaknihování akcií. Ten byl v rámci legislativních změn státu zahájen vloni na jaře a mnozí akcionáři raději využili možnosti své akcie výhodně prodat, než podstoupit mnohdy složité a nákladné zřizování tzv. majetkových účtů u Centrálního depozitáře cenných papírů,“ poznamenává Petra Nováčková, právnička teplárny.

Posledním krokem, který je třeba ještě učinit, je výplata kupní ceny, která musí podle zákona proběhnout v tříměsíční lhůtě. Ta začala 2. prosince 2014 a skončí tedy počátkem března. K výplatě dojde prostřednictvím zprostředkovatele na nahlášené účty dnes už bývalých akcionářů.

„Rozsáhlé analýzy, připravované před projednáním návrhu na valné hromadě, nám ukázaly, že snížení základního kapitálu nebude mít na naši firmu významnější negativní dopad, který by nám nedovolil naplňovat podnikatelské záměry, dostát všem závazkům a pokračovat v zahájených investicích a dividendové politice,“ uvedl v této souvislosti Miroslav Houfek, předseda představenstva teplárny.

Majoritním akcionářem Teplárny, jednoho z největších teplárenských provozů v Česku, je s 99,55 procenty akcií město České Budějovice.