image_pdfimage_print
KeepWarm

Cílem projektu KeepWarm bylo inicializovat a urychlit rentabilní investice do zefektivnění systémů dálkového vytápění a dosáhnout zvýšení jejich energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů podporou přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům.

Projekt KeepWarm konkrétně zaměřil své úsilí na zefektivnění a rekonstrukce rozvodů tepla, především výměnu parních potrubí za horkovodní, dále využití odpadního tepla, primárně tepla z průmyslu, v oblasti výroby tepla šlo o analýzu využití místních obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a solární termální energie a energetické využití odpadu.