Sluneční energie už vyrábí elektřinu pro výrobní blok

Menší fotovoltaická elektrárna s výkonem 233 kilowatt-peak, tedy výroba zhruba 220 MWh elektřiny za rok, už dodává čistou energii do výrobních provozů Teplárny České Budějovice. Na investici za 6,4 milionů korun bez daně se zhruba 2,6 miliony korun podílel formou dotace Evropský fond pro regionální rozvoj.

„Celé zařízení jsme postupně zprovoznili od 4. října a tak nám při testování přišlo vhod i tereziánské babí léto s dostatkem slunečného svitu,“ říká Martin Žahourek z představenstva městské firmy.

Celkem 593 solárních panelů je umístěno na střechách provozních budov teplárny v jejím sídle na Novohradské, kde vyrobenou elektrickou energii teplárna dále využívá na pokrytí části vlastní spotřeby elektrické energie. Konkrétně například i při pohonu oběhových čerpadel horkovodní sítě.

„Jde o náš první solární projekt. Bereme ho jako ověřovací a zároveň jako vhodný doplněk naší výroby energií. Další solární zdroje zamýšlíme vybudovat např. na střechách připravovaného ZEVO Vráto nebo na bývalé hrázi rekultivovaného odkaliště. Tedy bez toho, aniž by se musela zabírat zemědělská půda,“ dodal Martin Žahourek.

Čistá energie ze slunce je další možností, jak doplnit budovaný unikátní mix bezemisních nebo nízkoemisních zdrojů paliv českobudějovické teplárny. Ten tvoří zejména dokončovaný horkovod z Jaderné elektrárny Temelín, započatý retrofit kotle K12 z uhlí na spalování biomasy a vybudování ZEVO. Zde se teplo a elektřina bude vyrábět kogeneračním způsobem z komunálního odpadu. Stát se tak má ještě do konce tohoto desetiletí.

Obnovitelné zdroje energií jsou součástí dlouhodobé koncepce udržitelného rozvoje městské teplárny, zahrnuté do předloni přijaté Strategie pro zelené město.