1

Stavba nového horkovodu na Okružní pokračuje od kruhového objezdu k ulici Trocnovská

Výstavba horkovodního zásobování lokality Světlíky v Českých Budějovicích už pokročila do dalších etap a přinese i nové dopravní omezení.

Na podzim zahájená stavba horkovodu podél Okružní ulice v úseku ulice Trocnovská – Výtopna Vráto byla dokončena letos ke konci ledna, k 1. únoru pak bylo zrušeno dopravní omezení v daném úseku a obnovena obousměrná průjezdnost.

V současné době pokračují práce na dalších etapách, tj. od kruhového objezdu na Okružní po ulici Trocnovskou. Od 15. února zde bude doprava řešena kyvadlově pomocí semaforů po etapách a v předpokládaných délkách výstavby tak, jak je uvedeno v přiložené situaci. Předpokládaný termín ukončení prací je v létě 2021. Vjezdy do průmyslových areálů a přilehlých ulic budou zachovány.

Za případné nepříjemnosti, ke kterým může dojít v souvislosti s těmito pracemi, se omlouváme a děkujeme veřejnosti za pochopení.