Teplárna má tři nominace na „teplárenského Oscara“. Promění je?

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 23. března 2016

Hned tři nominace v soutěži Projekt roku 2015, který hledá nejlepší realizace v teplárenství, získala Teplárna České Budějovice. Mezi 16 projekty, které se ve čtyřech kategoriích dostaly do nejužšího finále, z něhož vzejde vítěz, to je nejvíc. Dvě nominace mají projekty Tepláren Brno, ostatní finalisté po jedné. „Teplárenské Oscary“ vyhlašuje Teplárenské sdružení České republiky, které výsledky oznámí 26. dubna v Hradci Králové.

„Je to uznání práce firmy a jejich zaměstnanců a bezesporu i vizitka města České Budějovice, jako akcionáře a sídla, kde centrální způsob vytápění má dlouholetou tradici. Pro ekonomiku firmy a bezpečné dodávky tepla to jsou všechno významné investice,“ říká mluvčí teplárny Zdeněk Zuntych.

Českobudějovická teplána má želízka v ohni v kategorii Snížení tepelných ztrát – přechod na horkovody za projekt nového horkovodu pro Pražské předměstí II. a III. etapa, v kategorii Modernizace a rozvoj dálkového zásobování teplem za připojení nových odběratelů při konverzi parních rozvodů a v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší pak za odsíření obou uhelných kotlů. Celkem na tyto projekty vydala přes půl miliardy korun i s využitím dotací z evropských a českých fondů a Evropské investiční banky.

Podle Petra Pelikána, vedoucího oddělení investic, bylo loni na Pražském předměstí místo dožívajících parovodů položeno 3,73 km horkovodů a vyměněna technologie 13 výměníkových stanic. Na ně bylo napojeno 4443 domácností a 188 nebytových jednotek. Díky investici za bezmála 99 milionů korun se snížením tepelných ztrát a zefektivněním rozvodného systému ročně uspoří 21 tisíc GJ tepla.

„Za první etapu tohoto projektu jsme v roce 2013 získali hlavní cenu právě my, a bylo by skvělé prvenství zopakovat,“ připomněl tři roky starý úspěch.

Modernizace sítě na Pražském předměstí přispěla i k nominaci v kategorii Nová připojení, neboť právě v této lokalitě se na centrální zásobování teplem napojilo 38 nových bytových jednotek a několik komerčních prostor s celkovým ročním odběrem téměř 3896 GJ tepla.

O odsíření za 472 milionů korun Petr Pelikán říká, že efekt z něho mají obyvatelé města a okolí, neboť se významně snížily hodnoty emisí SO2 a NOx, mířící do ovzduší, stejně jako teplárna. Té tato největší ekologická investice umožnila splnit novou evropskou a českou legislativu a tedy zajistit provoz na další období. Objem emisí oxidů síry SO2 postupně klesne na 15 procent předchozího stavu a o víc jak 20 procent zároveň klesne i objem emisí oxidů dusíku.

Teplárenské sdružení ČR seznamuje veřejnost s nejúspěšnějšími teplárenskými projekty od roku 2002. Cenou pro vítěze je již tradičně Křišťálový komín.

Majoritním akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je s 99,55 % akcií město České Budějovice.