1

Teplárna pozměnila stanovy a zaknihuje akcie

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 8. dubna 2014

Akciová společnost Teplárna České Budějovice přemění své akcie na zaknihované. Na dnešní valné hromadě o tom rozhodli akcionáři společnosti. Vyhověli tak novele zákona č. 310/2013 Sb. o podporovaných zdrojích energie, která nabude účinnosti od 1. července. Ta určuje, že od tohoto data nárok na státní podporu budou mít jen ty akciové společnosti, vyrábějící elektřinu z vysoko účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, které budou mít zaknihované akcie na jméno u Centrálního depozitáře cenných papírů.

To má zprůhlednit vlastníky akciových společností, které pobírají podporu na obnovitelné zdroje energie. Zákonodárci tak mířili hlavně na často anonymní solární společností, pobírající státní podporu, s akciemi na doručitele.

„Chceme-li dál čerpat zákonem garantovanou podporu, musíme převést všechny dosud emitované listinné akcie na jméno na akcie zaknihované. Problémem bude, že v procesu zaknihování je třeba fyzicky akcie od vlastníků shromáždit. Tady očekávám komplikace, protože akcie mohou být předmětem dědického řízení, jejich držitelé se přestěhovali nebo jsou už velmi staří. S tím vším se budeme muset vypořádat. Je to ale i v zájmu naší strategie být transparentní společností,“ uvádí Miroslav Houfek, předseda představenstva teplárny.

Ta má 773 akcionářů, byť její 80procentní podíl vlastní město České Budějovice. S přeměnou akcií jsou spojeny i určité náklady, které však jsou marginální ve srovnání s výší státní podpory. Lhůtu a způsob odevzdání akcií určí představenstvo a bude akcionáře informovat dopisy a na svých internetových stránkách.