1

Teplárna síť horkovodů rozšíří o dalších šest kilometrů. Sníží tím náklady na palivo i emise

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 30. ledna 2018

Síť horkovodů v Českých Budějovicích se během letošního a příštího roku prodlouží o dalších 6,2 kilometrů a celkem bude měřit už 30 kilometrů. Počítá s tím podnikatelský plán společnosti Teplárna České Budějovice. Investice vyjdou na 300 milionů korun, Zlevnit je mohou národní a evropské dotace, o něž firma žádá. Z nich lze pokrýt až 30 procent ceny, tedy 90 milionů Kč. Loni na tyto práce teplárna z dotací získala celkem 77 milionů korun.

„Moderní distribuční systém nahradí už nevyhovující parovody ve čtvrtích Suché Vrbné a Havlíčkova kolonie. Zhruba 900 metrů pak bude zcela nových a na dálkové vytápění napojí vznikající bytový komplex v ulici Na Zlate stoce ve čtvrti Čtyři Dvory,“ vysvětluje Martin Žahourek, člen představenstva teplárny.

Investice opět významně sníží náklady na palivo, protože díky poklesu ztrát tepla v sítích se ho spálí podstatně méně. Celkem se tak, díky všem těmto opatřením a souvisejícím provozním optimalizacím, uspoří přes 200 terajoulů tepla ročně. Tím objem vyprodukovaných emisí klesne zhruba o 140 tun ročně.

Práce budou probíhat zpravidla mimo topnou sezonu, tedy hlavně v letních měsících. Prvním na řadě je dokončení čtyřsetmetrového horkovodního propoje Dvořákova – Mánesova – Novohradská, který spojí současný horkovodní systém města se zdrojem v Novohradské ulici. Součástí prací bude také odbočka z páteřního vedení pro navazující horkovod do Suchého Vrbného. Ten bude měřit 3528 metrů a povede většinou v trase dnešního parovodu.

Horkovod do Havlíčkovy kolonie bude měřit 1382 metrů a po vyvedení z teplárny povede ulicemi Vrchlického nábřeží, Polní, Luční, Čechova, Budovcova a Roháče z Dubé.

Rozsáhlý horkovodní systém bude nově napájen horkou vodou přímo ze zdroje umístěného v areálu teplárny na Novohradské ulici. Zde proto bude během letošního roku postavena nová horkovodní stanice s výkonem až 60 MWt.

K jejímu provozu se bude podle Martina Žahourka využívat emisní pára z neregulovaného meziodběru modernizované turbíny TG 6, a to zejména v letním a přechodném období. „Veškerá výroba elektřiny na upravené turbíně tak bude nově v tzv. kogeneračním režimu,“ dodal.

V současné době distribuční síť teplárny v Českých Budějovicích měří 164 km, z nichž je 97 km parovodů, 23 km horkovodů a 44 km teplovodů.

Jediným akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je se 100 % akcií město České Budějovice.