Teplárna v létě převede horkovod přes Mánesovu ulici. Ta zůstane průjezdná

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 10. července 2018

Teplárenská horkovodní síť v Českých Budějovicích během léta překoná frekventovanou Mánesovu ulici a umožní na moderní distribuční systém postupně napojit objekty v této lokalitě, včetně bývalé železniční polikliniky, a v příštím roce i budovaný horkovodní systém ve čtvrti Suché Vrbné.

„S pracemi chceme začít 27. července a ukončit je nejpozději do konce letních prázdnin, tedy do 2. září,“ říká Martin Žahourek, člen představenstva teplárny. Práce jsou rozděleny na jednotlivé úseky. Současně budou probíhat na 75 metrů dlouhém překopu Mánesovy ulice z Dvořákovy do areálu vlakového nákladového nádraží, a v délce 442 metrů přes tento areál.

„Mánesova ulice bude trvale průjezdná v obou směrech. Dojde pouze k zúžení dopravy ze čtyř do dvou jízdních pruhů. Toto dopravní omezení bude trvat do 16. srpna a vyžádá si zvýšenou pozornost řidičů,“ dodal Martin Žahourek.

Průběžně se bude pracovat i na nadzemním vedení horkovodu. Součástí této etapy bude také oprava technologické lávky přes vlakové nádraží spojená s výměnou potrubního vedení. To vyžaduje spolupráci se Správou železniční dopravní cesty.

V příštím roce pak na tyto práce naváže horkovodní propojení pod Mánesovou a Novohradskou ulicí do teplárny, kde bude souběžně zprovozněna nová horkovodní předávací stanice s tepelným výkonem až 60 MWt.

V roce 2019 bude také dokončena navazující přestavba parního potrubí na horkovodní systém v Suchém Vrbném. Ta začala letos položením 180 metrů nového potrubí mezi ulicemi Vodní a Pod lékárnou. Suchovrbenský úsek bude celkem měřit 3528 metrů a povede většinou v trase současného parovodu. Teplárna v roce 2019 plánuje na horkovod napojit rovněž Havlíčkovu kolonii. Celkové náklady za tyto projekty přesáhnou 100 milionů korun.

„Každá taková investice v ulicích omezuje motoristy i chodce. Uvědomujeme si to, a proto je naší snahou provádět je v co nejkratších termínech, s co nejmenším omezením a o letních prázdninách, kdy je provoz a pohyb lidí ve městě přeci jen menší,“ dodává Martin Žahourek. Dočasná omezení jsou pak vyvážena technologicky pokročilejším technickým řešením, které je efektivnější, snižuje provozní ztráty, a tedy i množství spalovaného uhlí a tím také vznikajících emisí. To umožňuje držet dlouhodobě konkurenceschopné ceny tepla a zároveň zlepšovat životní prostředí ve městě.

Českobudějovická teplárna ve městě nyní provozuje 23 km horkovodů, 97 km parovodů a 44 km teplovodů. Síť horkovodů přitom už několik let postupně rozšiřuje.

Jediným akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je se 100 % akcií město České Budějovice.