1

Teplárna zvýšila počet zákazníků

České Budějovice, 29. 2. 2012

Jedenáct nových zákazníků s ročním odběrem 10 až 12 tisíc GJ tepla za víc než pět milionů korun získala v poslední době akciová společnost Teplárna České Budějovice. „Jde o výsledek intenzivní obchodní kampaně, kterou jsme začali v posledních měsících loňského roku. Projektanti a investoři dali zpravidla přednost našemu centrálnímu zásobování před vybudováním vlastní plynové kotelny,“ vysvětluje Jaroslav Panoch, člen představenstva Teplárny odpovědný za obchod.

Centrální zásobování tepla má svá specifika. Základním předpokladem je, aby v dané lokalitě vůbec existovaly možnosti se na síť parovodů nebo horkovodů napojit. „Tam, kde to je možné, budujeme přípojná místa. Dalším silným argumentem jsou naše komplexní služby, tzv. full servis. Touto nastoupenu cestou se budeme ubírat i v budoucnu. To všechno pak dělá naše teplo v porovnání s klasickými palivy plně konkurenceschopné,“ dodává Jaroslav Panoch. Každý další zákazník přitom podporuje zefektivnění výroby a provozu rozvodů tepla.

Teplárna má dnes přes 1140 odběratelů, z nichž dvě třetiny tvoří nebytový sektor, tedy průmysl, služby a firmy. Část z nich vedle tepla odebírá i technologickou středotlakou páru. Třetinu klientů tvoří domácnosti. Těch je nyní celkem 27 724.

Teplárna, která je základním dodavatelem tepla a teplé vody pro město České Budějovice, v něm provozuje 172 kilometrů tepelných rozvodů. Z nich 112 km připadá na parovodní síť, 16 km na horkovodní a 44 km na teplovodní síť.