Teplárna zvýšila zisk a akcionářům na dividendách vyplatí 29 milionů Kč

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 22. června 2016

Akcionáři Teplárny České Budějovice si mezi sebe rozdělí 28 993 900 Kč dividend ze zisku roku 2015, který dosáhl 64 672 666 Kč po zdanění. Na jednu akcii tedy připadá dividenda 52 Kč. Rozhodla o tom dnes valná hromada společnosti. Čistý zisk na akcii je nejvyšší za poslední období. V roce 2013 činil 43 Kč a v roce 2014 pak 37 Kč.

„I přes pokračující negativní vývoj výkupních cen elektřiny se nám daří především díky interním úsporám a důslednému řízení výroby a distribuce, které vede k jejich maximální účinnosti, plnit ukazatele dlouhodobé strategie. Tedy i pozitivní vývoj hospodaření,“ vysvětlil Miroslav Houfek, předseda představenstva.

Podle jeho zprávy měly na konečný podnikatelský výsledek největší vliv úspory ve spotřebě zemního plynu a uhlí a snížení ztrát. Proto byl také čistý zisk o 19,7 milionů Kč vyšší než v roce 2014, přestože tržby společnosti loni meziročně klesly o víc než 20 milionů na 760, 574 milionů Kč.

Firma se přitom musela vyrovnat s propadem výkupní ceny elektřiny na historické minimum, nákupem povolenek CO2 a mírnými klimatickými podmínky s průměrnou roční teplotou 10,5 °C, ovlivňující celkovou spotřebu zákazníků. Prodej tepla klesl o 0,5 % gigajoulů a elektřiny o 14,1 % MWh. Výkupní ceny elektřiny byly loni oproti roku 2011 nižší o víc než 62 % a oproti roku 2014 o 11,4 %, jak uvádí zpráva představenstva.

Obchodní úsek teplárny vloni sjednal nové odběry v celkové výši 3 896 GJ a udržel tak kladné saldo roční změny odběrů, které činilo 3 560 GJ roční dodávky. Projevila se zde i prosazovaná strategie udržitelných cen tepla, které posilují konkurenční schopnost dálkového vytápění na území města Českých Budějovic.

Teplárna loni dokončila stavbu odsíření a završila tím zásadní ekologizaci uhelných kotlů, což zajišťuje dodržení nových evropských emisních limitů, a tedy i další provoz. Dokončena byla také přestavba parovodních rozvodů na horkovodní na Pražském předměstí. Ve třech etapách zde bylo zprovozněno přes 5,5 km horkovodního vedení, což sníží tepelné ztráty o víc než 52 000 GJ. U obou investičních akcí firma čerpala dotace ze Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti EU přesahující 106 milionů Kč. To výrazně pozitivně ovlivňuje rentabilitu těchto projektů.

Teplárna, jejímž majoritním vlastníkem je s 99,55 procenty akcií Statutární město České Budějovice, zaměstnává 243 osob. Loni po městě provozovala 167 km tepelných rozvodů, jejichž součástí je i 133 předávacích stanic. Teplovodní síť je dlouhá 47 km a horkovodní 23 km.

Majoritním akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je s 99,55 % akcií město České Budějovice.