1

„Ukliďme Česko“

čtvrtek, 31. března 2016

Letos se akce uskuteční 16. dubna

V Českých Budějovicích se do úklidu ulic, parků, chodníků a dalších míst pustí podle informací magistrátu kolem 40 dobrovolníků. Do projektu jsou zapojeny nejrůznější skupiny a organizace, které se budou snažit zbavit jihočeskou metropoli volně pohozených odpadků a černých skládek. Ty bohužel stále vznikají i přesto, že město umožňuje odpad ukládat do četných kontejnerů a sběrných dvorů.

Teplárna České Budějovice se k akci připojí stejně jako každý rok, její zaměstnanci vyčistí veškeré prostory v majetku společnosti a jejich okolí. Lidé vytvářejí černé skládky v málo frekventovaných lokalitách a k nim bezesporu patří i odkaliště teplárny v Hodějovicích, kde se ročně nashromáždí až několik set kilogramů odpadů. Obsluha odkaliště provádí pravidelný úklid několikrát do roka, ten jarní bývá nejkomplexnější. Zejména příjezdová cesta k areálu je bohužel oblíbeným místem nelegálních skládek, díky relativně snadné dostupnosti dopravními prostředky zde lidé ukládají i odpad velkoobjemový. Jeho likvidaci provádí teplárna na vlastní náklady. Je velmi smutné, že pro některé osoby není problém zanechat odpadky kdekoli, v přírodě nevyjímaje. K tomuto účelu zřízené bezplatné služby města jim nic neříkají, životní prostředí je jim zřejmě lhostejné.

Naštěstí většině na pěkném okolí a přírodě záleží, ostatně podobné akce se pořádaly vždycky a jaro je pro ně nejvhodnější dobou. A pokud bychom hodnotili přístup Čechů k odpadovému hospodářství, tak ten se rozhodně zlepšuje. Podle aktuální statistiky společnosti EKO-KOM třídí odpad 72 % lidí, možná i proto, že k barevným kontejnerům mají v průměru jen 99 metrů. Jistě i vzdělávací osvětové kampaně v oblasti nakládání s odpady hrají pozitivní roli.