V Budějovicích skončila oprava kotle K11, poslední větší investice do uhelného zdroje

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 25. srpna 2020

Po necelých pěti měsících náročné, pandemií ztížené práce, dokončila Teplárna České Budějovice generální opravu tahu uhelného kotle K11, který je v provozu už od roku 1972. Investice za zhruba 38 milionů korun zahrnovala výměnu zařízení II. tahu kotle, tedy konvenčního přehříváku, tří bloků ekonomizéru a ohříváku vzduchu. Opraveny byly také převáděcí komory a další opotřebené části zařízení

„Jednalo se o poslední větší opravu tohoto uhelného zdroje, jehož předpokládaná životnost skončí v letech 2028/29. Potom bude zcela nahrazen obnovitelnými zdroji energie v podobě biomasy a komunálních odpadů,“ vysvětluje Václav Král, předseda představenstva městské teplárny.

Letos přijatá firemní Strategie pro zelené město, jejímž cílem je další ekologizace provozů, zásadně mění strukturu používaných paliv. Rozšiřuje palivový mix a postupně omezuje tradiční fosilní paliva. Ta budou nahrazena místně dostupnými obnovitelnými zdroji energií. První důležitý krok se již realizuje v podobě horkovodního přivaděče z Jaderné elektrárny Temelín. Bude se jednat o bezemisní zdroj, který teplárně umožní razantně, zhruba o třetinu, snížit spotřebu hnědého uhlí. Tím významně poklesnou emise CO2 a dalších látek.

Druhý dosluhující uhelný kotel K12 z roku 1979, rovněž s výkonem 150 tun páry za hodinu, se dočká výměny v letech 2021/22. Poté se jeho výkon sníží zhruba na 55 t/h. „Určen bude zejména k optimalizaci výkonu celé teplárenské soustavy v letním a přechodném období. Spalovat se v něm bude především biomasa, hlavně dřevní štěpka,“ dodal Václav Král.

Dalším klíčovým projektem, který ještě zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie v palivovém mixu Českých Budějovic, se stane zařízení na energetické využití odpadu, které teplárna zamýšlí vybudovat místo své uhelné výtopny Vráto. Půjde o moderní zařízení umožňující efektivní využití energetického potenciálu komunálních odpadů. Tyto suroviny již desítky let končí bez užitku na skládkách.

Teplárna v Novohradské ulici ještě provozuje plynové kotle K9 a K10, každý o výkonu 115 tun páry za hodinu. Ty budou sloužit jako záložní zdroje, zajišťující stabilní dodávky energií do městské sítě v případě náhlých poruch ostatních kapacit.

Jediným akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je se 100 % akcií město České Budějovice.