1

V Českých Budějovicích roste počet domácností napojených na dálkové teplo z teplárny. Za poslední rok jich přibylo 112

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 20. ledna 2020

Počet českobudějovických domácností vytápěných městskou teplárnou se blíží k 29 tisícům. Tato hranice by mohla padnout ještě letos po připojení nově budovaných bytových domů. Aktuálně je na dálkové teplo napojeno 28 952 bytů, o plných 1314 bytů víc než v této době před deseti lety.

„Zájem investorů o centrální zásobování teplem, tedy systém CZT, potvrzuje jeho dlouhodobou výhodnost, jak ekonomickou, tak ekologickou,“ říká Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice. A upřesňuje, že jen za posledních dvanáct měsíců, tedy od ledna 2019, přibylo 112 vytápěných domácností.

„Zvyšování počtu zákazníků v oblasti bydlení je závislé zejména na nové výstavbě na území města. Je-li v dosahu teplárenská distribuční síť, jde o jednoznačnou výhodu zákazníka, který napojením na CZT nezískává jen tepelnou energii, ale i komplexní servis a služby v ceně s nulovými dodatečnými náklady na údržbu či revize,“ dodává. Právě developerské projekty, které se v katastru města chystají, by mohly časem přispět k pokoření magické hranice 30 tisíc bytů, napojených na českobudějovickou teplárenskou síť.

Developery a investory k tomu vede v první fázi především cena tepla. Není to však jediný důvod. Mezi parametry posuzování patří těchto pět základních:

STABILITA

Cenová a provozní stabilita je klíčová. Cena tepla od Teplárny České Budějovice je dlouhodobě stabilní. Vždy se předem určuje na kalendářní rok a věcně ji usměrňuje Energetický regulační úřad. Nelze ji tedy stanovit libovolně. Dlouhodobým cílem jediného akcionáře, statutárního města České Budějovice je, aby cena tepla umožňovala rozvoj území. Další rovinou stability, zejména v dlouhodobém horizontu, je místní dostupnost čisté tepelné a elektrické energie.

Systém CZT zaručuje dodávky tepla a teplé vody kdykoliv, tedy i v extrémních mrazech či denních odběrových špičkách. Záložní zdroje jistí 100procentní dodávku 365 dní v roce, i když je hlavní zdroj třeba kvůli letní údržbě odstaven. Průběžná modernizace rozvodných sítí a zařízení zvyšuje jejich životnost, spolehlivost a snižuje tepelné ztráty distribuce.

POHODLÍ

Komplexní služby, které městská teplárna zákazníkům poskytuje, zajišťují komfort a pohodlí. Jedinou starostí uživatele je otočení termostatické hlavice topného tělesa. Veškerý servis, údržbu, opravy a investice zajišťuje na svých zařízeních teplárna. Zákazník tak odebírá tepelnou energii se zajištěným dispečinkem a servisem 24 hodin, 7 dní v týdnu. Jde prostě o „teplo bez starostí“.

ÚSPORY

Zavedený systém služeb šetří zákazníkům peníze za revize, opravy či výměnu jejich zařízení apod. Nečekají je tedy žádné další skryté či neočekávané náklady, investice či stres při řešení nenadálých situací. Sám zákazník přitom může svou spotřebou a hospodařením ovlivnit celoroční náklady na tepelnou energii.

BEZPEČNOST

Technologie a zařízení nepřetržitě sledují zkušení pracovníci teplárenského dispečinku a i díky tomu CZT představuje nejbezpečnější druh vytápění. Tepelná energie se vyrábí mimo místo konečné spotřeby, kam se dopravuje v podobě horké vody. A ta nehoří, neexploduje, není jedovatá ani škodlivá. A jak už zmíněno, TČB má k dispozici záložní zdroje pro výrobu tepla. Její výroba přitom není závislá pouze na jednom druhu paliva. I to posiluje bezpečnost a stabilitu.

Měnící se palivový mix v Českých Budějovicích navíc postupně snižuje spotřebu hnědého uhlí ve prospěch čistějších zdrojů energie.

EKOLOGIE

Systém CZT je velmi ekologický. Zdroje TČB plní přísné ekologické limity, jejichž dodržování průběžně kontrolují státní orgány. Vše je výsledkem nákladných investic do technologií, které snižují emise oxidu síry, dusíku a tuhých znečisťujících látek. Nejde o levná řešení, na druhou stranu se potvrzuje, že jeden velký zdroj lze monitorovat a ekologizovat daleko lépe, než malé domovní kotelny, zatěžující životní prostředí emisemi škodlivin prakticky bez jakékoli kontroly.

Teplárenská kogenerační výroba přitom patří k vysoce efektivním způsobům využívání zdrojů, neboť získaná energie je zároveň využita k výrobě tepla i elektřiny.

„Systém CZT splňuje všechny požadavky na jednoduchý, pohodlný a dostupný způsob vytápění. Je ekonomicky přijatelný, bezpečný, šetrný k životnímu prostředí a také lokálně dostupný. Možnosti napojení na soustavu CZT jsou dány konkrétními parametry rozvodů v dané lokalitě města či ulici. Nejvhodnější způsob připojení k městské distribuční soustavě každému zájemci ochotně doporučí zaměstnanci teplárny,“ uzavřel Tomáš Kollarczyk.

Jediným akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je se 100 % akcií město České Budějovice.