Valná hromada nepřijala žádné usnesení

Valná hromada tak po hodině jednání skončila, aniž by přijala nějaké usnesení.

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 3. listopadu 2014

Bez přijetí jakéhokoliv usnesení skončila dnešní valná hromada akciové společnosti Teplárna České Budějovice, svolaná na návrh minoritního akcionáře Forum Energy, s.r.o. Ten usiloval o změny ve stanovách, složení představenstva a dozorčí rady, ve veřejném návrhu na odkoupení akcií a o schválení mezitímní účetní závěrky k 31. srpnu. Všechny body byly podle schváleného programu projednány a hlavní akcionář, jímž je s 80 procenty akcií město České Budějovice, je při hlasování zamítl.

Forum Energy, vlastnící zhruba 15 procent akcií teplárny, například chtělo do stanov prosadit, aby se usnášení schopnost valné hromady snížila ze současných 50 na pouhých 5 procent podílu akcionářů na základním kapitálu. A také, aby se kvórum pro přijetí jakéhokoliv usnesení valné hromady zvýšilo z nadpoloviční většiny na 90 procent.

Podle představenstva teplárny šlo o účelové a jednostranně návrhy, zvýhodňující určitou skupinu minoritních akcionářů, které by rovněž ohrozily schopnost valné hromady efektivně přijímat rozhodnutí. Podobný názor mělo i město České Budějovice a návrh tak nezískal 2/3 většinu potřebnou pro změnu stanov. Stejně jako návrh na odstranění tzv. německého modelu řízení a snížení kompetence dozorčí rady na úkor valné hromady.

„Právě tyto změny, zavedené majoritním akcionářem v roce 2011 a spojené s rozdělením kompetencí orgánů společnosti, výrazně pomohly zvýšit efektivnost teplárny a jejího podnikání,“ uvedl její předseda představenstva Miroslav Houfek.

Forum Energy rovněž navrhlo, aby se dodatečně změnila cena akcií teplárny v souvislosti s již ukončeným veřejným odkupem akcií a snížením základního kapitálu. Ten schválila valná hromada teplárny 30. června za cenu 2873 Kč za akcii. Minoritní akcionář nyní požadoval její zvýšení na nejméně 3215 Kč. Ani tento návrh nezískal většinovou podporu a nebyl přijat.

Valná hromada tak po hodině jednání skončila, aniž by přijala nějaké usnesení.

Majoritním akcionářem Teplárny, jednoho z největších teplárenských provozů v Česku, je s 80 procenty akcií město České Budějovice.