1

Vyřešení dodávek tepla pro Jihočeskou univerzitu vyneslo teplárně titul Projekt roku

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 25. dubna 2018

Snížení tepelných ztrát v areálu Jihočeské univerzity o 78 procent vyneslo Teplárně České Budějovice titul Projekt roku 2017. V rámci Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové cenu Křišťálový komín převzal předseda představenstva Václav Král.

„Ocenění si velmi vážíme. Dokazuje technickou vyspělost firmy i profesionalitu a inovativnost zaměstnanců. Nejen v souvislosti s tímto konkrétním projektem patří našim zákazníkům díky za spolupráci a podporu našich optimalizačních nápadů. Občanům, návštěvníkům města a řidičům pak musíme poděkovat za vstřícnost a ohleduplnost, s jakou přistupují ke krátkodobým omezením vyvolaným výstavbou našich sítí,“ uvedl šéf teplárny.

Připomněl přitom, že oceněný projekt vychází z dlouhodobé koncepce provozu a rozvoje sítí centrálního zásobování tepla v Českých Budějovicích a navazuje na provedený audit stavu parovodů a horkovodů. „Podle něho vytváříme modely modernizace sítí, určujeme priority a po etapách je postupně realizujeme,“ dodal.

Soutěž, kterou už od roku 2002 vyhlašuje Teplárenské sdružení ČR, oceňuje nejlepší realizace v teplárenství v zemi.

Technické řešení zahrnovalo optimalizaci trasy přivaděče a komplexní konverzi. Tedy nahrazení parního systému horkovodním. Pro minimalizaci ztrát bylo použito moderní předizolované potrubí. Stejnou modernizací z páry na horkou vodu prošly i tři výměníkové stanice, včetně jejich zapojení na datové řídící komunikační kabely, pokládané vedle potrubí. Ty slouží k jejich monitorování a dálkovému řízení z dispečinku teplárny.

„Tím se snížily náklady na distribuci v oblasti a vznikly významné úspory. Díky nim ušetříme více než 2500 GJ primární energie potřebné na výrobu tepla. Dojde tak i ke snížení množství paliva,“ popisuje přínosy projektu člen představenstva Martin Žahourek.

Práce v kampusu univerzity probíhaly od října 2016 do června 2017 a vyšly na 10 milionů korun. Část jich byla hrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Naposledy českobudějovická teplárna v soutěži uspěla s řešením horkovodů a snižováním tepelných ztrát na Pražském předměstí v roce 2013.

Jediným akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. je se 100 % akcií město České Budějovice.