Začátek topné sezóny

pondělí, 3. září 2012

Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Denně sledujeme vývoj počasí a při ochlazení neprodleně spustíme dodávku topného média na patu domů v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb.