1

Zasílání sms zpráv našim odběratelům

úterý, 26. listopadu 2013

Vážení odběratelé, naše společnost připravila možnost zasílat Vám v případě potřeby rychlé SMS zprávy…

týkající se např. omezení dodávky tepla a teplé vody v případě havárií, termíny plánovaných oprav, upozornění na termíny vyplývající z obchodního a fakturačního styku apod.

V případě, že máte zájem o to, abychom Vám nebo kontaktní osobě Vašeho společenství vlastníků jednotek, družstva, Vaší společnosti apod., tyto informační SMS zprávy zasílali, přihlaste se, prosím, zde na webových stránkách naší společnosti v záložce Registrovat odběr zpráv. Vyplňte Vaše kontaktní údaje včetně mobilního telefonního čísla a potvrďte, že chcete sms zprávy zasílat. V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům je rozesílání sms zdarma.