Titul Bezpečný podnik byl v teplárně obhájen již počtvrté

úterý, 16. dubna 2019

V letošním roce to bylo potřetí v řadě. Úplně první titul byl teplárně udělen před třinácti lety.

Prosazování programu Bezpečný podnik přineslo teplárně v horizontu let významné bonusy, mezi ten nejdůležitější patří snížení úrazovosti zaměstnanců. Proto byla v uplynulém roce věnována přípravě obhajoby titulu maximální pozornost.

Program Bezpečný podnik je v Teplárně České Budějovice součástí BOZP a klade důraz na zajištění bezpečných pracovních podmínek, pohody při práci a snižování pracovní úrazovosti. Jeho součástí jsou také prvky systému řízení BOZP. Tato skutečnost vyžaduje, aby se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věnovala stejná pozornost, jako třeba kvalitě výroby a ochraně životního prostředí.

Obhájení titulu je potvrzením, že společnost drží dosaženou vysokou úroveň integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí ve vymezeném rozsahu. Je také pozitivním vzkazem směrem k akcionáři, obchodním partnerům a veřejnosti, že vedení teplárny chce dělat něco navíc, nejen plnit požadavky legislativy. V celé ČR je držitelem tohoto titulu pouze 79 společností.

O programu:

Program „Bezpečný podnik“, vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce. Umožňuje zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou do programu zapojit, zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU. V současné době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v Evropě dokument OHSAS 18001 a příručka ILO-OSH 2001. Program „Bezpečný podnik“ vychází právě z těchto dokumentů. Dále program vychází z principů a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001 a ISO 9001.

Titul bude představitelům Teplárny České Budějovice oficiálně předán na slavnostním vyhlášení v druhé polovině května 2019 v Opavě, v sídle Státního úřadu inspekce práce.
Horkovod z Temelína do Budějovic se už staví

pondělí, 18. března 2019

Stavba byla slavnostně zahájena v pátek 15. března, jejím investorem je společnost ČEZ.

Šestadvacet kilometrů dlouhý horkovod mezi jadernou elektrárnou Temelín a Českými Budějovicemi od pátku 15. března, kdy byla slavnostně zahájena jeho stavba, už ukrajuje první metry. Náklady dosáhnou 1,445 miliardy korun a hradí je energetická společnost ČEZ. Ta práce plánuje na necelé dva roky.

Nový zdroj pokryje až 30 procent výroby tepla, které město potřebuje. Ročně půjde o 750 terajoulů a vytápět jím budou hlavně sídliště Vltava, Šumava, Máj a Pražské předměstí.

Město propojí s elektrárnou dvě 26 kilometrů dlouhá potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Obě budou minimálně 1,3 metru pod zemí. Povedou z větší části podél silnice mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi, od ní se vzdálí u rybníku Křivonoska. „I když bude potrubí dlouhé, tepelné ztráty budou minimální – do tří procent. Ve dvou případech bude potrubí na visutých lanových mostech”, řekl Michal Hrubý, generální ředitel firmy Tenza, která horkovod staví.

Provoz na silnici stavba nenaruší, vyjma stometrového úseku jednoho jízdního pruhu před Hlubokou nad Vltavou ve směru od Týna. Křížení horkovodu se ale obejde bez rozkopání silnice, neboť stavbaři se pod ni dostanou pomocí takzvaných protlaků.

Díky temelínskému teplu nebude muset Teplárna České Budějovice spálit až 80 tisíc tun uhlí ročně a do ovzduší tak nevypustí stejný objem oxidu uhličitého. Tím sníží své náklady, mimo jiné i za nákup emisních povolenek. Do sítě má být nový zdroj připojen v topné sezoně 2020/2021. V zimě bude do Budějovic proudit voda o teplotě až 140 °C, v létě postačí 90 °C.
Teplárně přibývají zákazníci, loni nejvíc od roku 2013

čtvrtek, 14. března 2019

Novými klienty jsou především bytové domy nebo obchodní a administrativní budovy.

Teplárna nenabízí pouze tepelnou energii, ale komplexní službu, díky které zákazník získává i servis, zahrnující starost o pravidelné revize, kontroly, opravy nebo obsluhu zařízení. Tyto služby zajišťuje teplárna, nepřetržitě, 24 hodin denně. Zákazník napojený na distribuční soustavu se nemusí o nic starat, protože zvolil tepelnou pohodu tzv. “na klíč”. Jen v loňském roce se na teplárnu připojilo 414 bytů, ale také obchodní a administrativní budovy nebo třeba nový pavilon psychiatrie Nemocnice České Budějovice.

Více v tiskové zprávě: Teplárna připojila loni nejvíc nových zákazníků od roku 2013

Stabilní a udržitelné ceny energií jsou základem dlouhodobé strategie společnosti. Také proto městská teplárna plánuje diverzifikaci svých zdrojů. V blízké budoucnosti se bude jednat o teplo z Temelína, které sehraje významnou roli v zásobování krajského města. To přispěje ke snížení spotřeby hnědého uhlí, tím i produkce odpadů, CO2 a dalších emisí. Horkovodní přivaděč, který bude dodávat teplo z JE Temelín do Českých Budějovic od topné sezony 2020/2021, by měl zajistit až třetinu potřeby krajského města, jeho investorem je společnost ČEZ.
Výstavba horkovodu do Suchého Vrbného pokračuje

pátek, 1. března 2019

Omezení dopravy v ulici Dobrovodská potrvá od 11. března do 31. května.

Bude se tak jednat o nejvýraznější opatření doprovázející výstavbu nového horkovodu. Uzavírka Dobrovodské ulice v úseku od světelné křižovatky U lávky po Vodní ulici začne 11. března a potrvá až do 31. května. (S ohledem na bezpečnost silničního provozu a rozsah prací, bude přestavba dopravního značení a úpravy světelné signalizace zahájena už v neděli 10. března v odpoledních hodinách.)

Po skončení prací na horkovodu, ještě v době uzavírky, dostane tento úsek nový asfaltový povrch, který zajistí Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Dodávky tepla zajistí teplárna svým odběratelům provizorním propojením. Právě v době přepojování na provizory či při spouštění nové technologie může docházet ke krátkodobým odstávkám, ale o těch budou zákazníci vždy předem informováni. Všem odběratelům zároveň patří omluva a poděkování za pochopení opatření v průběhu této výstavby.

Více v tiskové zprávě:

Dopravu v Suchém Vrbném omezí stavba horkovodu. Dobrovodskou čeká více než dvouměsíční uzavírka

Výstavba horkovodu do Suchého Vrbného pokračuje mapa
Zástupci teplárny dnes debatovali s primátorem Jiřím Svobodou

středa, 30. ledna 2019

Debatu s primátorem, jeho náměstky Jurajem Thomou a Františkem Konečným a představiteli místních významných firem a okolních obcí, uspořádal Deník v historické obřadní síni budějovické radnice.

Pozvání přijali ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml, předseda představenstva Teplárny České Budějovice Václav Král, místopředseda Teplárny České Budějovice Tomáš Kollarczyk, ředitel Jihočeského divadla Luboš Průdek, ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda a ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Lenka Vohradníková. V publiku zasedli i starostové některých měst a obcí regionu. Debatu moderoval Martin Tröster, šéfredaktor Deníku Jižní Čechy.

Jedním z témat byl horkovodní přivaděč, který bude dodávat teplo z JE Temelín do Českých Budějovic od topné sezony 2020/2021. Investorem stavby je společnost ČEZ.

Zdroj: https://ceskobudejovicky.denik.cz/online-reportaz/reportaz/setkani-s-primatorem-ceskych-budejovic-jirim-svobodou.html

Primátor Jiří Svoboda uvedl, že se napojením na horkovodní přivaděč zajistí ekologicky vyráběné teplo pro zhruba polovinu odběratelů teplárny a dále, že ceny tepla se tak podaří stabilizovat. “Tento projekt nám umožní regulovat cenu tepla, která nebude závislá na cenách uhlí a emisních povolenek. Snížením množství spalovaného uhlí v českobudějovické teplárně, na kterém jsme teď stoprocentně závislí, také výrazně zlepšíme životní prostředí ve městě,” zmínil Jiří Svoboda.

Jeho slova potvrdil i ředitel JE Temelín Jan Kruml: “Investice je ekonomicky výhodná. Měli bychom za necelé dva roky vybudovat nejen samotné potrubí teplovodu, ale i tři výměníkové stanice přímo v elektrárně. Rozsáhlé úpravy začaly už loni, na jaře chceme začít budovat teplovod. Bude měřit 26 kilometrů, povede 1,3 metru hluboko pod zemí. Otázkou dalšího řešení jsou odbočky z teplovodu do dalších obcí, ty ale musí mít nejprve vybudované vlastní rozvody.”

Teplárna má ve městě vybudovanou rozsáhlou rozvodnou síť, kterou průběžně modernizuje. Na dodávky z horkovodního napaječe se připravují i technologie výměníkových stanicích sídlišť Máj a Vltava.

Podle Václava Krále by dodávky tepla z Temelína mohly pokrýt 30 – 40 procent potřeb tepelné energie města. “Bude ale jen jedním ze zdrojů, i nadále budeme zákazníkům dodávat také páru z vlastních zdrojů. Temelín bude fungovat prakticky jako jeden z kotlů, umožní nám ale snížit kapacitu spalovaného uhlí, optimalizovat provoz uhelných kotlů a také je modernizovat. Výhledově se připravujeme také na dodávky tepla z dalších lokálních paliv, například komunálních odpadů.”, řekl Václav Král. Městská teplárna aktuálně vyhodnocuje možnosti jejich budoucího využití. To by ještě více stabilizovalo ceny za teplo i samotnou likvidaci komunálních odpadů ve městě.

Další okruhy diskusí se týkaly budoucnosti Jihočeského divadla, otáčivého hlediště v Českém Krumlově, dopravy a parkování ve městě či čerpání dotací.

Na úplný závěr setkání byly diskutovány také otázky emisní zátěže ve městě, která plyne především z dopravy. Primátor rozšířil toto téma i o lokální topeniště, která jsou pro ovzduší v budějovické kotlině ještě větším problémem. Zato teplárna, na kterou jsou kladeny velké legislativní nároky, je již ekologizována, postupně rozšiřuje palivový mix, a proto by dálkové zásobování teplem mohlo pomoci tento problém v budoucnu ještě intenzivněji řešit.
Teplárna ve své laboratoři ročně analyzuje tisíce vzorků paliv a vody

čtvrtek, 24. ledna 2019

Nyní rozšiřuje služby pro občany.

Analýzy studní, řadů či kontrolu kvality pitné vody v tzv. zkráceném fyzikálně chemickém rozboru zájemci pořídí již od 1 020 Kč bez DPH za jeden rozbor. V laboratoři vody lze provést i analýzu pro zařazení zdroje do některé z kategorií pro další úpravu na vodu pitnou.

V laboratoři paliv mají zákazníci největší zájem o úplný palivový rozbor, který vyjde na 2 500 Kč bez DPH a jedná se o stanovení obsahů vody, popela, spalného tepla a výhřevnosti, obsahů síry, dusíku, uhlíku, vodíku a kyslíku dopočtem. Kromě vzorků uhlí se vzorkují také další paliva, jako biomasa, štěpky, traviny či nedřevní pelety.

Letošními novinkami jsou měření absorbancí a přímá stanovení v UV-oblasti spektra ve vzorcích vody.

Více v tiskové zprávě:

Plných 5 683 vzorků vody a paliv analyzovala loni laboratoř Teplárny České Budějovice. V laboratoři vody šlo o 4 120 a v laboratoři paliv o 1 563 vzorků. Ty slouží ke kontrole dodržování chemických režimů teplárny, což je podmínka pro správný provoz zařízení a jeho prevenci. Týká se to hnědého uhlí, popílku, škváry, vody, kalů, suspenze a granulátu. Souběžně analyzuje další různé druhy vzorků odpadních vod.

„Výsledky analýz jsou mimo to velmi důležité pro naplnění obchodních parametrů dodávek surovin. Tedy aby uhlí, které nakupujeme, mělo parametry garantované smlouvou. Data nám zároveň slouží pro technické a provozní výpočty a tepelné bilance,“ říká Martin Žahourek, člen představenstva teplárny.

Součástí laboratoře je spektrofotometrie. Tedy analytická metoda pro měření vlastností vzorku na základě pohlcování světla různých vlnových délek spektra. Umožňuje například určit koncentrace určité látky v roztoku. Laboratoř je vybavena i zařízením na analýzy obsahu organického dusíku, chromu či niklu.

„Moderně vybavené laboratoře jsou dnes už standardem energetických zdrojů. Jsou nutnou součástí validace dodržování správného chemického režimu technologických celků jak ve výrobním zdroji, tedy na kotlích a turbogenerátorech, tak v distribuční soustavě a v místech předávání technologických médií jako je například horkovodní nebo parní systém. Zároveň zajišťují rozbory všech vstupních i výstupních surovin, tedy paliv a popelovin,“ dodal Martin Žahourek.

Neakreditované služby laboratoř poskytuje i externím zákazníkům. Lidé často chtějí jen krácený fyzikálně chemický rozbor, což je základní posouzení kvality zdroje pitné vody. Pracovníci laboratoře provádějí analýzy vod od ultračistých, přes povrchové a podzemní, až po odpadní, stejně jako kalů.
Smlouva na dodávky temelínského tepla byla dnes podepsána

úterý, 18. prosince 2018

Všechny tři strany se po řadě náročných vyjednávání dohodly a v obřadní síni magistrátu podepsaly smlouvu o dodávkách temelínského tepla do rozvodné sítě Teplárny České Budějovice.

Na snímku zleva: Bohdan Zronek a Martin Novák za představenstvo ČEZ, primátor města České Budějovice Jiří Svoboda a představenstvo teplárny, Václav Král, Tomáš Kollarczyk a Martin Žahourek.

Českobudějovická teplárna tak nakročila do nové éry. Napojením své horkovodní sítě na budoucí horkovod vedoucí z Jaderné elektrárny Temelín (ETE) do krajského města sníží závislost na hnědém uhlí a tím i jeho spotřebu až o 80 tisíc tun za rok. Do ovzduší tak nevypustí asi 80 tisíc tun oxidu uhličitého. Klíčový bod Strategie 2040, kterou před více než rokem schválila rada města jako jediný akcionář teplárny, je možné začít realizovat.

Profitovat z tohoto rozhodnutí, které zkvalitní podmínky pro život v Českých Budějovicích, mohou všichni obyvatelé města. Navíc zákazníci teplárny ocení stabilní ceny za dodávky tepla na příštích dvacet let.

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě:

Teplo z Temelína zahřeje Budějovice
Ceník 2019

pátek, 30. listopadu 2018

Drahé emisní povolenky v roce 2019 tvoří již 15 procent ceny tepla

Českobudějovické domácnosti za teplo v roce 2019 zaplatí necelých 537 Kč za gigajoul bez DPH, s touto patnáctiprocentní daní pak 617 Kč. Oproti loňské ceně jde o nárůst o 3,7 procenta. Výdaje průměrné domácnosti, která ročně spotřebuje zhruba 25 gigajoulů tepelné energie za vytápění a ohřev teplé vody, se v průměru zvýší za rok o 475 Kč bez daně, s daní pak o 546 Kč. To znamená, že průměrná domácnost zaplatí o 45 Kč měsíčně více.

Zdražování energií je avizováno prakticky z celého trhu.

Za situací stojí především emisní povolenky, které meziročně zdražily z 5 na 20 eur a také roste inflace.

Více v aktuální tiskové zprávě:

Drahé emisní povolenky v roce 2019 tvoří již 15 procent ceny tepla
Ministerstvo průmyslu a obchodu ocenilo projekt českobudějovické teplárny

čtvrtek, 29. listopadu 2018

Cenu převzal 28. listopadu v Praze předseda představenstva Václav Král

Ministerstvo průmyslu a obchodu ocenilo projekt Teplárny České Budějovice, řešící dodávky tepla pro Jihočeskou univerzitu a Akademii věd. Realizace moderních dodávek energie v soutěži Podnikatelský projekt roku 2018 získalo 3. místo v kategorii Energie pro konkurenceschopnost.

„Jsme rádi, že se lokálnímu projektu, který přináší efekt nejen našim zákazníkům, ale i všem obyvatelům města, dostalo uznání i na republikové úrovni. Efektivnější řízení provozu a distribuce tepla umožňuje ještě lepší využití primárních paliv a tedy i zmenšení množství emisí. Je to motivace k další práci,“ říká Václav Král, předseda představenstva teplárny.

Součástí akce byla optimalizace trasy přivaděče a náhrada parovodního potrubí za horkovodní, což snížilo tepelné ztráty v oblasti o 78 procent. Stejnou modernizací prošly i tři výměníkové stanice, včetně jejich zapojení na datové řídící komunikační kabely, sloužící k jejich monitorování a dálkovému řízení z dispečinku teplárny. Díky těmto úsporám ušetří klienti i teplárna. Ta díky tomu za rok spálí zhruba o 180 tun uhlí méně.

Záštitu nad soutěží udělila Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu. Soutěž oceňuje nejlepší investorské projekty českých podnikatelů, spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které byly realizovány v předešlém roce.

Tisková zpráva:

Ministerstvo průmyslu ocenilo projekt českobudějovické teplárny

Video k projektu:

https://vimeo.com/302670555
Teplárna nově sbírá data o počasí z meteostanice na Kleti

úterý, 20. listopadu 2018

Aplikace je zdarma dostupná pro mobilní zařízení Android pod názvem Meteo – Teplárna ČB 2.0. Aplikace pro Apple iOS se připravuje.

Teplárna začala systém sběru meteorologických dat budovat od ledna 2006, kdy byla v areálu v Novohradské ulici uvedena do provozu první stanice, umožňující automatizované ukládání naměřených údajů. Postupně k ní přibyly další na Složišti, ve výtopně Nové Vráto a nyní také na Kleti. Stalo se tak díky vstřícnosti senátora Ladislava Faktora, majitele rozhledny. Meteostanice je umístěna na jejím vrcholu.

Záběr do českobudějovické kotliny tak mohou sledovat uživatelé aplikace kdykoli během dne, pokud to ovšem meteorologické podmínky umožňují. V opačném případě kamera přenáší záběry z blízkého okolí rozhledny.

Více v aktuální tiskové zprávě:

Zákaznickou aplikaci CB počasí teplárna rozšířila o informace z meteostanice na Kleti