image_pdfimage_print

Popílkový stabilizát

Popílkový stabilizát je novým vedlejším produktem výroby v Teplárně České Budějovice

Na jaké užití je stabilizát určen:

  • Tělesa násypů pozemních komunikací
  • Protihlukové valy
  • Podkladní a ochranné vrstvy vozovek
  • Těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů ve smyslu ČSN 80 8032
  • Stabilizace zemin (zemní pláň, do těles násypů)
  • Zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin

Vyrábí se ve 2 variantách:

Granulát pro technickou rekultivaci – č. 204/C5/2019/040-061714

Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbách pozemních komunikací – č. 204/C5/2019/040-061712

Vzniká z technologicky definovaného procesu míchání vodné směsi produktu z odsíření kouřových spalin mokrou vápencovou vypírkou – sádrovcové suspenze, pevného produktu po spalování hnědého uhlí zachyceného v elektroodlučovačích kotlů a aditiva – vápenného hydrátu.

Je určen k použití pro hutněné a nehutněné prosté nebo vrstevnaté násypy zemních těles (mimo aktivních zón) a zásypy a obsypy při stavbě pozemních komunikací realizovaných podle projektů schválených v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Stabilizát splňuje požadavky na ochranu životního prostředí (maximálně přípustné hodnoty chemických prvků ve výluhu) stanovené v technických podmínkách, požadavky vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb..

Výroba probíhá v novém míchacím centru, které je vybaveno velkokapacitními zásobníky vybraných komponentů pro výrobu. Váhovým dávkováním jednotlivých komponentů je docílena homogenita výrobku a přidáním vody i vlhkost dle norem. Po promísení všech surovin během několika minut dochází k nastartování hydratačních procesů. Tuhnutí stabilizátu je odvislé od několika faktorů, z nichž nejdůležitější jsou venkovní teplota a intenzita zhutnění vrstvy.

Minimální odběr každé varianty je stanoven na 1 tunu.

Certifikáty (platné 3 roky od vydání):

Granulát pro technickou rekultivaci 1.0-A Certifikát

Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy 2.0 Certifikát

Bližší informace:

Ing. Martin Güklhorn
technik zákaznických služeb
telefon: +420 389 003 252

e-mail: guklhorn@teplarna-cb.cz