Pokračující výměna nevyhovujícího parního potrubí za horkovodní v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné už pomalu končí

středa, 19. února 2020

Nové horkovody zde budou měřit 3,5 km.

V druhé polovině února bude zahájeno pokračování prací na výstavbě závěrečné etapy horkovodu Suché Vrbné, která by měla být dokončena v červnu letošního roku. Nové horkovody v této lokalitě pak po celkovém dokončení budou měřit 3,5 km.

V souvislosti s touto výstavbou dojde k dočasnému zrušení zastávky MHD Pod lékárnou směrem do centra, bez náhrady, a to v termínu od 24. února do 15. března. Zároveň dojde k částečnému dopravnímu omezení na komunikaci na soukromém pozemku SMS Elektro Develepment, parcela č. 40/2, České Budějovice 5, a to od 2. do 22. března. Toto omezení bude spočívat ve svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu řízeného semaforem. Práce se budou provádět v co nejkratších termínech, aby byl minimalizován dopad do veřejného prostoru.

Po ukončení této části sítě bude následovat v měsících dubnu až červnu dopojení horkovodu k VS Železničářská. Dotčené povrchy komunikací a prostranství budou poté uvedeny do původního stavu. O případných souvisejících krátkodobých uzavírkách a dopravních omezeních budou obyvatelé města průběžně informováni.

Během výstavby horkovodu teplárna své zákazníky o teplo nepřipraví, zajistí ho provizorním propojením. Místy může docházet ke krátkodobým omezením dodávek při přepojování a zprovozňování nové technologie. Dotčení odběratelé ale budou předem informováni pomocí letáků a webu teplárny.

Zde mapa s vyznačeným dopravním omezením