1

Teplárna nabízí stavbařům granulát vyráběný z popílku a jedná o tom s investory

čtvrtek, 8. listopadu 2018

Certifikované granuláty se vyrábějí z materiálů, které zůstanou po pálení uhlí a odsíření spalin, smícháním s vysoce jakostním vápencem.

Českobudějovická teplárna jedná se zástupci investorů, jako jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje či Magistrátu města České Budějovice a Lesy a rybníky města Českých Budějovic o využití certifikovaných granulátů ve stavebnictví. Těch ročně vyrobí na 60 tisíc tun.

Tyto subjekty mohou, stejně jako projektanti, posoudit vhodnost jejich využití při přípravě staveb a zohlednit v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitelů.

„Je to aktuální téma. Stále častěji se mluví o zavádění tzv. cirkulární ekonomiky, o nutnosti zlepšit hospodaření s odpady a o problémech s dostupností některých přírodních stavebních materiálů. Systematické využití vedlejších energetických produktů, takzvaných VEP, je například v Německu, Rakousku či Nizozemí již léta zcela běžné, a na zhoršení kvality a životnosti vozovek, z čehož u nás panují obavy, se to evidentně neprojevuje,“ říká Václav Král, předseda představenstva teplárny. Její vedení na toto téma mluvilo i s ministrem dopravy Danem Ťokem, při jeho zářijové návštěvě Dne otevřených dveří.

Certifikované granuláty se vyrábějí z materiálů, které zůstanou po pálení uhlí a odsíření spalin, smícháním s vysoce jakostním vápencem. Lze je využít například k technické rekultivaci či stabilizaci povrchů při stavbě pozemních komunikací.

„Takové využití se při stavbě zdejších klíčových komunikací přímo nabízí. Nejde o nějaký odpad, ale o výrobek s jasně garantovanými vlastnostmi a parametry. Investorovi pomáhají snížit náklady na stavbu, nám takové využití zase ušetří náklady na odvoz a ukládání na skládku,“ dodal Václav Král.

Jejich uplatnění může být ale ještě širší, například při budování násypů pozemních komunikací, protihlukových valů nebo do podkladní vrstvy vozovek či stabilizaci zemin. Ale také při pokládání těsnících a uzavíracích vrstev skládek odpadů nebo k zasypání rekultivovaných lokalit po těžbě nerostných surovin.

Granulát se míchá v míchacím centru podle přesně stanovených receptur. Jeho výroba probíhá na objednávku, aby směs bezprostředně mířila na nákladní auta odběratelů. Vyrábí se ve 2 variantách, první jako granulát pro technickou rekultivaci – č. 204/C5/2017/040-053347 a druhá jako popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbách pozemních komunikací – č. 204/C5/2017/040-052098. Dohled nad systémem řízení výroby a mícháním výrobků provádí Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., akreditovaná laboratoř.

Více na: Nabídka vedlejších produktů