image_pdfimage_print

Laboratorní rozbory paliva a vody

Laboratoř Teplárny České Budějovice, a.s. provádí tyto rozbory paliva a vody:

Analýzy paliv: hnědého a černého uhlí, a koksu / tuhých biopaliv

  • Stanovení obsahu vody ČSN 44 1377/   ČSN EN 14774-3
  • Stanovení obsahu popela ČSN ISO 1171/   ČSN EN 14775
  • Stanovení výhřevnosti ČSN ISO 1928/   ČSN EN 14918
  • Stanovení obsahu síry ČSN ISO 19579/   ČSN EN 15289
  • Stanovení uhlíku, vodíku a dusíku ČSN ISO 29541/   ČSN EN 15104

Analýzy vod: od ultračistých, přes povrchové a podzemní, až po odpadní.

V závislosti na koncentrační úrovni jsou stanovovány tyto parametry : Konduktivita při 25°C, pH, barva, zákal, alkalita, acidita, tvrdost celková, vápník, hořčík, hliník, mangan, měď, železo, chlor volný, chlordioxid, chloridy, fluoridy, fosforečnany a fosfor celkový, amonné ionty, dusitany, dusičnany a anorganický dusík, křemičitany, siřičitany, sírany, rozpuštěné látky při 105°C a 550°C (RAS), nerozpuštěné látky při 105°C a 550°C ( zbytek po žíhání ), chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSKMn) a dichromanem draselným (CHSKCr), biochemická spotřeba kyslíku a celkový organický uhlík (TOC).

Volba parametrů a metod jejich stanovení závisí na koncentrační úrovni a objemu odebraného vzorku.

Ceník jednotlivých stanovení a veškeré doplňující informace získáte na:

Martin Opluštil
technolog vodního hospodářství
telefon: +420 389 003 329, mobil : +420 606 703 564
e-mail: oplustil@teplarna-cb.cz