image_pdfimage_print

Měření emisí

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2023

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:

Kotel K9, K10:

 • palivo: zemní plyn
 • jmenovitý tepelný příkon: 106 MW
 • denitrifikace: nízkoemisní LOW-NOx hořáky
 • kontinuální měření emisí: NOx a CO

Kotel K11, K12 (v roce 2023 byl v provozu pouze kotel K11):

 • palivo: hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn
 • jmenovitý tepelný příkon: 125,8 MW
 • denitrifikace (K11): primární opatření – optimalizace hoření, sekundární opatření – SNCR
 • odstranění TZL: elektrostatický odlučovač
 • odsíření spalin: mokrá vápencová vypírka
 • kontinuální měření emisí: TZL, SO2, NOx a CO

Okružní ulice – výtopna Vráto:

Kotel K21:

 • palivo: hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn
 • jmenovitý tepelný příkon: 49,9 MW
 • odstranění TZL: elektrostatický odlučovač

Předběžná produkce emisí za rok 2023:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO
Novohradská ulice 3,348 38,955 171,670 93,978
Výtopna Vráto 3,028 192,927 40,878 17,956
Celkem 6,376 231,882 212,548 111,934

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý

Poznámka:

Skutečné množství emisí za rok 2023 bude posouzeno Krajským úřadem – JčK v Českých Budějovicích v průběhu roku 2024.

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2022

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:

Kotel K9, K10:

 • palivo: zemní plyn
 • jmenovitý tepelný příkon: 106 MW
 • denitrifikace: nízkoemisní LOW-NOx hořáky
 • kontinuální měření emisí: NOx a CO

Kotel K11, K12:

 • palivo: hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn
 • jmenovitý tepelný příkon: 125,8 MW
 • denitrifikace (K11): primární opatření – optimalizace hoření, sekundární opatření – SNCR
 • odstranění TZL: elektrostatický odlučovač
 • odsíření spalin: mokrá vápencová vypírka
 • kontinuální měření emisí: TZL, SO2, NOx a CO

Okružní ulice – výtopna Vráto:

Kotel K21:

 • palivo: hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn
 • jmenovitý tepelný příkon: 49,9 MW
 • odstranění TZL: elektrostatický odlučovač

Předběžná produkce emisí za rok 2022:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO
Novohradská ulice 6,381 148,995 285,373 138,478
Výtopna Vráto 1,785 119,707 28,177 10,851
Celkem 8,166 268,702 313,55 149,329

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý

Poznámka:

Skutečné množství emisí za rok 2022 bude posouzeno Krajským úřadem – JčK v Českých Budějovicích v průběhu roku 2023.

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2021

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek a zařízením odsíření – technologií ke snižování emisí.

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Předběžná produkce emisí za rok 2021:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO
Novohradská ulice 8,995 249,437 347,665 132,884
Výtopna Vráto 0,77 50,49 12,113 4,129
Celkem 9,765 299,927 359,778 137,013

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý

Poznámka:

Skutečné množství emisí za rok 2021 bude posouzeno Krajským úřadem – JčK v Českých Budějovicích v průběhu roku 2022.

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2020

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek a zařízením odsíření – technologií ke snižování emisí.

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Předběžná produkce emisí za rok 2020:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO
Novohradská ulice 10,378 281,329 335,419 138,822
Výtopna Vráto 0,941 76,539 20,452 5,867
Celkem 11,319 357,868 355,871 144,689

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý

Poznámka:

Skutečné množství emisí za rok 2020 bude posouzeno Krajským úřadem – JčK v Českých Budějovicích v průběhu roku 2021.

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2019

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek a zařízením odsíření – technologií ke snižování emisí.

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Předběžná produkce emisí za rok 2019:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO
Novohradská ulice 11,631 269,177 348,100 125,411
Výtopna Vráto 0,540 37,582 11,785 2,833
Celkem 12,171 306,759 359,885 128,244

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý

Poznámka:

Skutečné množství emisí za rok 2019 bude posouzeno Krajským úřadem – JčK v Českých Budějovicích v průběhu roku 2020.

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2018

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek a zařízením odsíření – technologií ke snižování emisí.

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Předběžná produkce emisí za rok 2018:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO
Novohradská ulice 29,317 222,377 491,494 71,785
Výtopna Vráto 0,284 26,050 6,000 1,363
Celkem 29,601 248,427 497,494 73,148

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý

Poznámka:

Skutečné množství emisí za rok 2018 bude posouzeno Krajským úřadem – JčK v Českých Budějovicích v průběhu roku 2019.

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2017

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek a zařízením odsíření – technologií ke snižování emisí.

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Předběžná produkce emisí za rok 2017:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO
Novohradská ulice 7,086 162,538 466,148 73,548
Výtopna Vráto 2,563 57,911 14,280 5,527
Celkem 9,649 220,449 480,428 79,075

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2016

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek a zařízením odsíření – technologií ke snižování emisí.

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Předběžná produkce emisí za rok 2016:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO TOC
Novohradská ulice 6,606 198,947 439,654 87,780 31,359
Výtopna Vráto 4,485 89,715 27,759 8,146 1,672
Celkem 11,091 288,662 467,413 95,926 33,031

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý
TOC – organické látky

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2015

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Produkce emisí za rok 2015:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO TOC
Novohradská ulice 30,972 1 762,502 493,706 52,192 32,805
Výtopna Vráto 0,719 24,335 7,288 0,823 0,383
Celkem 31,691 1 786,837 500,994 53,015 33,188

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý
TOC – organické látky

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2014

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Produkce emisí za rok 2014:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO TOC
Novohradská ulice 40,378 1 745,872 486,898 36,173 33,219
Výtopna Vráto 0,234 32,042 6,161 1,143 0,517
Celkem 40,612 1 777,914 493,059 37,316 33,736

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý
TOC – organické látky

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2013

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Produkce emisí za rok 2013:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO TOC
Novohradská ulice 40,594 1 735,177 589,249 43,995 39,008
Výtopna Vráto 3,281 68,099 23,448 0,999 1,145
Celkem 43,875 1 803,276 612,697 44,994 40,153

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý
TOC – organické látky

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2012

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 66 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Produkce emisí za rok 2012:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO TOC
Novohradská ulice 49,658 2 073,546 729,196 58,088 45,249
Výtopna Vráto 1,438 88,878 35,513 1,546 1,520
Celkem 51,096 2 162,424 764,709 59,634 46,769

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý
TOC – organické látky

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2011

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 90 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Produkce emisí za rok 2011:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO TOC
Novohradská ulice 47,919 1 982,436 623,931 69,660 39,202
Výtopna Vráto 2,208 184,027 79,028 8,099 3,305
Celkem 50,127 2 166,463 702,959 77,759 42,507

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý
TOC – organické látky

Produkce emisí TČB, a.s. za rok 2010

Teplárna České Budějovice, a.s. – provozovatel spalovacích zařízení:

Novohradská ulice:
Systém kontinuálního měření emisí na všech kotlích.
Kotel K9, K10: palivo – zemní plyn, výkon 115 t/hod
Kotel K11, K12: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 150 t/hod, vybaveny elektroodlučovači pro záchyt tuhých látek

Okružní ulice – výtopna Vráto:
Kotel K21: palivo – hnědé uhlí, stabilizace – zemní plyn, výkon 90 t/hod, vybaven elektroodlučovačem pro záchyt tuhých látek

Produkce emisí za rok 2010:

Emise (t) TZL SO2 NOx CO VOC
Novohradská ulice 53,566 2 006,348 689,095 56,372 45,729
Výtopna Vráto 0,851 158,210 63,189 4,791 3,043
Celkem 54,417 2 164,558 752,284 61,163 48,772

TZL – tuhé znečišťující látky
SO2 – oxid siřičitý
NOx – oxidy dusíku
CO – oxid uhelnatý
VOC – organické látky