image_pdfimage_print

Pro společnost Teplárna České Budějovice, a.s. je důležité, aby při výkonu každodenních činností byly dodržovány právní předpisy a pravidla morálky, etiky a poctivého obchodního styku. Za účelem zajištění etických standardů přijalo vedení společnosti systémové opatření pro snížení rizika neetického a protiprávního jednání.

Etická linka je jeden z možných způsobů, jak podat oznámení o podezření z neetického nebo protiprávního jednání.

Etická linka byla zřízena pro:

 • zaměstnance a statutární orgány společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.;
 • obchodní partnery společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.;
 • třetí strany.

Etická linka NENÍ URČENA k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací a stížností, pro ohlašování mimořádných událostí (typu havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy apod.) nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.

Využívání Etické linky je zcela dobrovolné a diskrétní.

CO JE NEETICKÉ CHOVÁNÍ?

Neetické chování je takové chování, které porušuje obecně uznávané hodnoty a normy ve společnosti nebo v konkrétní organizaci.

Za neetické chování ve společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. považujeme jakékoliv chování, které není v souladu s Etickým kodexem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. a Integrovanou politikou společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

Obecně se může jednat o následující typy incidentů:

 • falšování, falsifikace dokumentů a informací;
 • intriky a dezinformace;
 • korupce;
 • krádež;
 • lhaní;
 • násilné chování a jednání;
 • podvádění ostatních lidí, podvody všeho druhu (finanční, osobní, atd.);
 • porušování a prozrazování důvěrných informací;
 • sexuální obtěžování;
 • vědomé poškozování dobrého jména firmy;
 • vydírání;
 • vyhrožování;
 • zneužívání pravomocí, bossing.

Pověřená osoba: Bc. Kateřina Kubíčková Bauerová

e-mailová adresa: etickalinka@teplarna-cb.cz