image_pdfimage_print

Měření imisí

Monitoring kvality ovzduší probíhá v okolí teplárny – v Polní ulici obvykle 6x ročně v sedmidenních kontinuálních (to znamená nepřetržitých) cyklech. Teplárna informace o průběhu a výsledcích měření veřejnosti zpřístupňuje okamžitě v místě měření, prostřednictvím informačního elektronického panelu umístěného ve voze. Pouze ve výjimečných případech (v letním období – vysoké teploty) nelze panel z technických důvodů provozovat.

Sledování kvality ovzduší (tj. měření imisí) měřícím vozem HORIBA zajišťuje Zdravotní ústav v Českých Budějovicích se sídlem v Ústí nad Labem, který má kvalifikované pracovníky pro odbornou obsluhu a vyhodnocení naměřených dat.

Tento vůz je speciálně upravený automobil značky Mercedes a vybaven analyzátory japonské firmy HORIBA k měření imisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), ozonu (O3), polétavého prachu a organických látek – benzenu, toluenu a xylenů. Současně jsou sledovány i meteorologické parametry tj. směr a rychlost větru, teplota ve 3 a v 10 metrech, relativní vlhkost vzduchu a barometrický tlak. Všechna tato zařízení jsou napojena na systém pro sběr a zpracování dat, který umožňuje vyhodnocení naměřených dat.

Polní ulice č. p. 9 – České Budějovice

Průměrné denní koncentrace měřených imisí:

19. 3. 2024 - 26. 3. 2024

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
19. 3.- 20. 3. 2024 33
20. 3.- 21. 3. 2024 32
21. 3.- 22. 3. 2024 27
22. 3.- 23. 3. 2024 21
23. 3.- 24. 3. 2024 17
24. 3.- 25. 3. 2024 15
25. 3.- 26. 3. 2024 23

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:30 hodin daného dne do 9:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

5. 2. 2024 - 12. 2. 2024

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
5. 2.- 6. 2. 2024 20
6. 2.- 7. 2. 2024 17
7. 2.- 8. 2. 2024 15
8. 2.- 9. 2. 2024 19
9. 2.- 10. 2. 2024 38
10. 2.- 11. 2. 2024 19
11. 2.- 12. 2. 2024 14

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 10:00 hodin daného dne do 10:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

24. 11. 2023 - 1. 12. 2023

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
24. 11.- 25. 11. 2023 17
25. 11.- 26. 11. 2023 16,3
26. 11.- 27. 11. 2023 13
27. 11.- 28. 11. 2023 16
28. 11.- 29. 11. 2023 14
29. 11.- 30. 11. 2023 16
30. 11.- 1. 12. 2023 20

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

23. 10. 2023 - 30. 10. 2023

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
23. 10.- 24. 10. 2023 23
24. 10.- 25. 10. 2023 21
25. 10.- 26. 10. 2023 19
26. 10.- 27. 10. 2023 16
27. 10.- 28. 10. 2023 13
28. 10.- 29. 10. 2023 16
29. 10.- 30. 10. 2023 19

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

20. 9. 2023 - 27. 9. 2023

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
20. 9.- 21. 9. 2023 50
21. 9.- 22. 9. 2023 59
22. 9.- 23. 9. 2023 24
23. 9.- 24. 9. 2023 16
24. 9.- 25. 9. 2023 21
25. 9.- 26. 9. 2023 24
26. 9.- 27. 9. 2023 83

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

12. 6. 2023 - 19. 6. 2023

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
12. 6.- 13. 6. 2023 13
13. 6.- 14. 6. 2023 15
14. 6.- 15. 6. 2023 19
15. 6.- 16. 6. 2023 18
16. 6.- 17. 6. 2023 21
17. 6.- 18. 6. 2023 21
18. 6.- 19. 6. 2023 22

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

9. 3. 2023 - 16. 3. 2023

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
9. 3.- 10. 3. 2023 17
10. 3.- 11. 3. 2023 19
11. 3.- 12. 3. 2023 18
12. 3.- 13. 3. 2023 15
13. 3.- 14. 3. 2023 19
14. 3.- 15. 3. 2023 18
15. 3.- 16. 3. 2023 20

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

23. 1. 2023 - 30. 1. 2023

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
23. 1.- 24. 1. 2023 19
24. 1.- 25. 1. 2023 20
25. 1.- 26. 1. 2023 21
26. 1.- 27. 1. 2023 15
27. 1.- 28. 1. 2023 20
28. 1.- 29. 1. 2023 16
29. 1.- 30. 1. 2023 24

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

28. 11. 2022 - 5. 12. 2022

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
28. 11.- 29. 11. 2022 23
29. 11.- 30. 11. 2022 20
30. 11.- 1. 12. 2022 23
1. 12.- 2. 12. 2022 29
2. 12.- 3. 12. 2022 24
3. 12.- 4. 12. 2022 17
4. 12.- 5. 12. 2022 18

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:30 hodin daného dne do 9:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

24. 10. 2022 - 31. 10. 2022

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
24. 10.- 25. 10. 2022 16
25. 10.- 26. 10. 2022 21
26. 10.- 27. 10. 2022 22
27. 10.- 28. 10. 2022 22
28. 10.- 29. 10. 2022 22
29. 10.- 30. 10. 2022 28
30. 10.- 31. 10. 2022 36

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

6. 10. 2022 - 13. 10. 2022

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
6. 10.- 7. 10. 2022 24
7. 10.- 8. 10. 2022 30
8. 10.- 9. 10. 2022 20
9. 10.- 10. 10. 2022 27
10. 10.- 11. 10. 2022 33
11. 10.- 12. 10. 2022 25
12. 10.- 13. 10. 2022 44

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

25. 8. 2022 - 1. 9. 2022

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
25. 8.- 26. 8. 2022 22
26. 8.- 27. 8. 2022 15
27. 8.- 28. 8. 2022 14
28. 8.- 29. 8. 2022 13
29. 8.- 30. 8. 2022 45
30. 8.- 31. 8. 2022 34
31. 8.- 1. 9. 2022 28

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

20. 5. 2022 - 27. 5. 2022

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
20. 5.- 21. 5. 2022 46
21. 5.- 22. 5. 2022 22
22. 5.- 23. 5. 2022 26
23. 5.- 24. 5. 2022 65
24. 5.- 25. 5. 2022 17
25. 5.- 26. 5. 2022 16
16. 5.- 27. 5. 2022 20

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

25. 2. 2022 - 4. 3. 2022

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
25. 2.- 26. 2. 2022 18
26. 2.- 27. 2. 2022 17
27. 2.- 28. 2. 2022 22
28. 2.- 1. 3. 2022 38
1. 3.- 2. 3. 2022 32
2. 3.- 3. 3. 2022 40
3. 3.- 4. 3. 2022 44

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

13. 12. 2021 - 20. 12. 2021

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
13. 12.- 14. 12. 2021 31
14. 12.- 15. 12. 2021 15
15. 12.- 16. 12. 2021 16
16. 12.- 17. 12. 2021 15
17. 12.- 18. 12. 2021 15
18. 12.- 19. 12. 2021 17
19. 12.- 20. 12. 2021 13

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 7:00 hodin daného dne do 7:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

22. 10. 2021 - 29. 10. 2021

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
22. 10.- 23. 10. 2021 20
23. 10.- 24. 10. 2021 19
24. 10.- 25. 10. 2021 27
25. 10.- 26. 10. 2021 35
26. 10.- 27. 10. 2021 25
27. 10.- 28. 10. 2021 28
28. 10.- 29. 10. 2021 57

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

9. 9. 2021 - 16. 9. 2021

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
9. 9.- 10. 9. 2021 32
10. 9.- 11. 9. 2021 55
11. 9.- 12. 9. 2021 39
12. 9.- 13. 9. 2021 21
13. 9.- 14. 9. 2021 31
14. 9.- 15. 9. 2021 33
15. 9.- 16. 9. 2021 43

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

19. 7. 2021 - 26. 7. 2021

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
19. 7.- 20. 7. 2021 24
20. 7.- 21. 7. 2021 22
21. 7.- 22. 7. 2021 41
22. 7.- 23. 7. 2021 48
23. 7.- 24. 7. 2021 32
24. 7.- 25. 7. 2021 45
25. 7.- 26. 7. 2021 32

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

13. 4. 2021 - 20. 4. 2021

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
13. 4.- 14. 4. 2021 18
14. 4.- 15. 4. 2021 19
15. 4.- 16. 4. 2021 17
16. 4.- 17. 4. 2021 17
17. 4.- 18. 4. 2021 16
18. 4.- 19. 4. 2021 20
19. 4.- 20. 4. 2021 29

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

22. 2. 2021 - 1. 3. 2021

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
22. 2.- 23. 2. 2021 59
23. 2.- 24. 2. 2021 52
24. 2.- 25. 2. 2021 59
25. 2.- 26. 2. 2021 75
26. 2.- 27. 2. 2021 44
27. 2.- 28. 2. 2021 18
28. 2.- 1. 3. 2021 26

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 12:30 hodin daného dne do 12:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

2. 12. 2020 - 9. 12. 2020

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
2. 12.- 3. 12. 2020 56
3. 12.- 4. 12. 2020 24
4. 12.- 5. 12. 2020 20
5. 12.- 6. 12. 2020 27
6. 12.- 7. 12. 2020 74
7. 12.- 8. 12. 2020 23
8. 12.- 9. 12. 2020 23

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

25. 8. 2020 - 1. 9. 2020

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
25. 8.- 26. 8. 2020 17
26. 8.- 27. 8. 2020 35
27. 8.- 28. 8. 2020 20
28. 8.- 29. 8. 2020 25
29. 8.- 30. 8. 2020 15
30. 8.- 31. 8. 2020 13
31. 8.- 1. 9. 2020 16

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

16. 4. 2020 - 23. 4. 2020

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
16. 4.- 17. 4. 2020 23
17. 4.- 18. 4. 2020 34
18. 4.- 19. 4. 2020 22
19. 4.- 20. 4. 2020 20
20. 4.- 21. 4. 2020 49
21. 4.- 22. 4. 2020 87
22. 4.- 23. 4. 2020 81

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 6:30 hodin daného dne do 6:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

18. 2. 2020 - 25. 2. 2020

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
18. 2.- 19. 2. 2020 24
19. 2.- 20. 2. 2020 17
20. 2.- 21. 2. 2020 15
21. 2.- 22. 2. 2020 14
22. 2.- 23. 2. 2020 16
23. 2.- 24. 2. 2020 18
24. 2.- 25. 2. 2020 13

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:30 hodin daného dne do 9:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

4. 12. 2019 - 11. 12. 2019

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
4. 12.- 5. 12. 2019 18
5. 12.- 6. 12. 2019 22
6. 12.- 7. 12. 2019 23
7. 12.- 8. 12. 2019 15
8. 12.- 9. 12. 2019 16
9. 12.- 10. 12. 2019 15
10. 12.- 11. 12. 2019 20

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

11. 10. 2019 - 18. 10. 2019

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
11. 10.- 12. 10. 2019 14
12. 10.- 13. 10. 2019 16
13. 10.- 14. 10. 2019 16
14. 10.- 15. 10. 2019 18
15. 10.- 16. 10. 2019 36
16. 10.- 17. 10. 2019 16
17. 10.- 18. 10. 2019 17

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 12:00 hodin daného dne do 12:00 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

27. 8. 2019 - 3. 9. 2019

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
 27. 8. – 28. 8. 2019 23
28. 8. – 29. 8. 2019 25
 29. 8. – 30. 8. 2019 24
30. 8. – 31. 8. 2019 19
 31. 8. – 1. 9. 2019 25
 1. 9. – 2. 9. 2019 24
2. 9. – 3. 9. 2019 16

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 7:30 hodin daného dne do 7:30 hodin následujícího dne.

Prach – frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

24. 6. 2019 - 1. 7. 2019

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
24. 6.- 25. 6. 2019 28,6
25. 6.- 26. 6. 2019 28,5
26. 6.- 27. 6. 2019 30,1
27. 6.- 28. 6. 2019 30
28. 6.- 29. 6. 2019 24
29. 6.- 30. 6. 2019 22
30. 6.- 1. 7. 2019 24

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.

Prach – suspendované částice prachu frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

8. 4. 2019 - 15. 4. 2019

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
 8. 4. – 9. 4. 2019 30
9. 4. – 10. 4. 2019 44
 10. 4. – 11. 4. 2019 50
11. 4. – 12. 4. 2019 35
 12. 4. – 13. 4. 2019 28
 13. 4. – 14. 4. 2019 26
14. 4. – 15. 4. 2019 22

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.

Prach – frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

14. 2. 2019 - 21. 2. 2019

*24 hodinový průměr od – do PRACH [ug/m3]
 14. 2. – 15. 2. 2019 24
15. 2. – 16. 2. 2019 22
 16. 2. – 17. 2. 2019 14
17. 2. – 18. 2. 2019 13
 18. 2. – 19. 2. 2019 37
 19. 2. – 20. 2. 2019 26
20. 2. – 21. 2. 2019 21

Poznámka:

* 24 hodinový průměr je počítán od 7:00 hodin daného dne do 7:00 hodin následujícího dne.

Prach – frakce PM10

Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.